Firmy nie muszą rezygnować z innowacji w pandemii. 160 mln zł do podziału

Firmy, które planują wdrażanie innowacji, nie muszą z nich rezygnować, mimo trwającej pandemii. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma do rozdysponowania 160 mln zł z funduszy europejskich na takie projekty w czterech konkursach „Bony na innowacje dla MŚP”. O dotacje mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie firmy z całego kraju, niezależnie od branży. VIII runda naboru potrwa do 30 września br.

gospodarka 17:04 03-09-20201 0

INFORMACJA POLSKIEJ AGENCJI PRASOWEJ

„Bony na innowacje dla MŚP” to dwuetapowy konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Etap 1 umożliwia sfinansowanie w jednostkach naukowych usług badawczo-rozwojowych potrzebnych do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego. Dotacja na ten cel może stanowić do 85 proc. wartości projektu, a przedsiębiorcy mogą liczyć nawet na 340 tys. zł.

„+Bony na innowacje+ to jedno z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji dla MŚP w Polsce. PARP udziela dotacji z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w postaci +bonów+ od 2015 r.

– Do dziś zawarliśmy z przedsiębiorcami około 900 umów na łączną kwotę ponad 220 mln zł. Co ciekawe, zainteresowanie tego typu wsparciem utrzymuje się na wysokim poziomie pomimo pandemii. Tylko w trzech ostatnich rundach pierwszego etapu konkursu o wsparcie wnioskowały 544 przedsiębiorstwa, łącznie na kwotę ponad 152 mln zł” – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.

Pomyślne ukończenie etapu usługowego pozwala sięgnąć po dofinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację w ramach etapu inwestycyjnego. Całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł, a przedsiębiorcy mogą otrzymać maksymalnie 560 tys. zł (wkład własny wynosi co najmniej 30 proc.). Pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na zakup: maszyn i urządzeń, patentów, licencji, know-how albo innych praw własności intelektualnej, niezbędnych do wdrożenia opracowanej innowacji.

– Firmy, które nie mają potencjału w tym zakresie, a chcą się rozwijać w oparciu o innowacje otrzymują realną pomoc w przeprowadzeniu prac B+R. Średnia wartość dotacji oscyluje wokół 250 tys. zł w etapie usługowym i ok. 400 tys. zł w inwestycyjnym” – zapowiada dyrektor Forin.

Równolegle trwają konkursy na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację programu „Dostępność Plus”. Firmy ubiegające się o dotacje w tych konkursach muszą wykazać, że opracowane przez nich rozwiązania ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z ograniczeniami funkcjonalnymi oraz trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności, czyli poza niepełnosprawnymi, np. seniorów czy kobiety w ciąży.

Nabór wniosków do etapu 1 usługowego potrwa do 30 września br. Zakończenie naborów do etapu 2 – inwestycyjnego zaplanowano na 30 grudnia 2020 r.

Więcej informacji TUTAJ

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

17:04 03-09-2020