Finał matematycznego projektu w Szkole Podstawowej w Sokolnikach. Wspólne rozwijanie umiejętności przez dzieci i rodziców

„Potęga Matematyki!” to tytuł projektu edukacyjnego, który był realizowany od września do grudnia 2017 w Szkole Podstawowej w Sokolnikach, a sfinansowany przez Fundację mBanku.

oświata 13:34 02-01-2018 0

Projekt miał na celu popularyzowanie nauki matematyki przez zabawę, uświadomienie wszechobecności matematyki w życiu codziennym, rozwijanie sprawności umysłowych, logicznego myślenia oraz pokazanie uczniom, że matematyka może być dobrą zabawą i ciekawym zajęciem.

Pozyskane środki finansowe pozwoliły na stworzenie w szkole Matematycznego Zakątka, w którym udostępnione są gry edukacyjne, zagadki matematyczne, łamigłówki. Uczniowie podczas przerw ćwiczą logiczne myślenie, liczenie i pamięć poprzez zabawę. W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia matematyczne oraz wycieczki edukacyjne.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem projekt "Potęga Matematyki" poszerzył kompetencje matematyczne dzieci i rodziców?

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu chemii, fizyki i matematyki w Laboratorium Wyobraźni na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto odkrywali zastosowanie matematyki: w przyrodzie, dzięki gościnności Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie; w banku, podczas wycieczki do Powiatowego Banku Spółdzielczego, oddział w Kołaczkowie oraz Izby Spółdzielczości w dworku Reymonta.

Dowiedzieli się o szerokim zastosowaniu matematyki w budownictwie, które przedstawiła Joanna Kosmala, pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni. Poprzez własne doświadczenia kulinarne - pieczenie pierników - przekonali się, że matematyka jest wykorzystywana także w kuchni.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem Szkoła Podstawowa w Sokolnikach realizuje dostateczna liczbę projektów poszerzające wiedzę uczniów?

Podczas dodatkowych zajęć matematycznych uczniowie mieli okazję poznać 
i przetestować pomoce i nowoczesne gry zakupione w ramach projektu. Prezentacja odbyła się 30 listopada podczas spotkania pod hasłem „Zagraj ze mną Mamo, Tato!” przygotowanego przez nauczyciela matematyki, na które zaproszeni zostali uczniowie klas czwartych wraz z rodzicami.

20 grudnia odbyło się podsumowanie i zakończenie projektu, na realizację którego szkoła otrzymała dofinansowanie Fundacji mBanku w kwocie 5000 zł. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była Magdalena Wojciechowska nauczyciel matematyki w szkole w Sokolnikach.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

13:34 02-01-2018 0