Dziś 119. rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich. Kwiaty i znicze pod pomnikiem

Dzisiaj w środę 20 maja przypada 119. rocznica rozpoczęcia Strajku Dzieci Wrzesińskich, wydarzenia, które stało się symbolem naszego miasta.

kultura 11:40 20-05-20209 37

20 maja 1901 roku doszło do apogeum protestu dzieci przeciwko germanizacji. Tego dnia pruski nauczyciel wymierzył uczniom kary cielesne za odmowę nauki religii w języku niemieckim. W reakcji na to przed szkołą zebrał się wzburzony tłum rodziców.

Zarówno dzieci jak i rodzice zostali postawieni przed pruskim sądem. Wymierzono im kary grzywny i więzienia, mimo to strajk trwał nadal, inspirując falę szkolnych protestów, która przetoczyła się przez cały zabór pruski. Przywódcą duchowym wrzesińskiego strajku był ksiądz Jan Laskowski.

Z okazji rocznicy burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny wraz z zastępcami Arturem Mokrackim i Karolem Nowakiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Bogdanem Nowakiem złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia z 1901 roku.

Pod pomnikiem nie zabrakło również starosty Dionizego Jaśniewicza oraz wicestarosty Waldemara Grzegorka.

Poza tym kwiaty i znicze pojawiły się także na grobach uczestników strajku, a to za sprawą m.in. Sebastiana Mazurkiewicza, dyrektora muzeum regionalnego.

Przypomnijmy, że zeszłoroczne obchody, z wiadomych przyczyn, wyglądały zupełnie inaczej. Głównym akcentem były ulice pełne dzieci.

Fot. UMiG Września, Starostwo Powiatowe we Wrześni, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

11:40 20-05-2020