Dzięki interwencji Macieja Handkiewicza znalazły się pieniądze na stypendia

Ponad 80 tys. zł zostanie przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół powiatowych. Pulę udało się utrzymać na poziomie roku ubiegłego dzięki interpelacji radnego Macieja Handkiewicza (PiS). 

samorząd 08:05 11-01-20211 7

Włodarz zauważył, że obcięto pieniądze na stypendia dla uzdolnionej młodzieży – z 80 do 50 tys. zł. Zaproponował, aby zwiększyć tę kwotę, a obciąć wydatki na promocję, zwłaszcza wydawanie „Przeglądu Powiatowego”.

Ankieta

Czy Twoim zdanie starostwo powinno wydawać "Przegląd powiatowy"?

tak
nie
nie mam zdania

Poprawka do budżetu zarząd przyjął, a rada powiatu zatwierdziła. Ale jej autor nie do końca był zadowolony.

– Dziękuję komisji za przyjęcie mojego wniosku o zwiększenie pomocy materialnej dla wyróżniających się uczniów o charakterze motywacyjnym o 33 tys. zł. Jestem przekonany, że dzięki tej zmianie kilkoro młodych ludzi poczuje się docenionych i zmotywowanych. Niestety, nastąpiło to kosztem wydatków na kulturę i dziedzictwo narodowe, co według mnie nie jest właściwie. Komisje postulowały zmniejszenie wydatków na promocję starostwa powiatowego. Dlatego wstrzymam się od głosu podczas głosowania nad projektem budżetu na 2021 rok – mówił Handkiewicz.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

08:05 11-01-2021