Działania społeczne. Czas, pieniądze i zdrowie w zamian za wytykanie palcami

Jerzy Osypiuk odebrał tytuł Człowieka Roku, przyznawany przez Fundację Dzieci Wrzesińskich w uznaniu efektów działań społecznych.

Moim zdaniem 08:25 08-08-202012 4

W pełni zasłużony tytuł jest wyrazem docenienia aktywności społecznej Jerzego. Ta zaś niewątpliwie jest nieprzeciętna. Działania społeczne są niezwykle wyczerpującym rodzajem aktywności, szczególnie w społeczeństwach, w których ludzie mają niski poziom zaufania do siebie nawzajem (a tak – jak wskazują naukowe badania – jest w Polsce).

Niestandardowe działania budzą pytania typu: „a po co mu to”, „co on z tego ma”. Kto działa, ten wie: najczęściej działacz społeczny nie ma ze swojej działalności nic więcej niż koszty. Poświęca własny czas, własne środki, własne zdrowie na angażowanie się w sprawy, które są dla niego ważne.

Często jest za to wytykany palcami: bo znowu coś chce, bo znowu coś wymyślił. Jak jednak powiedział George Bernard Shaw: „Człowiek rozsądny przystosowuje się do świata, nierozsądny stara się przystosować świat do siebie. Stąd wszelki postęp pochodzi od nierozsądnych.” Chwała działaczom społecznym, a dla Jerzego najszczersze gratulacje.

Hanna Mamzer

członkini stowarzyszenia Czysta Nekla

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

08:25 08-08-2020