Duży sukces uczniów ze szkoły w Lisewie

Szkoła Podstawowa w Lisewie znalazła się wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu #OSEWyzwanie, organizowanym przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.

oświata 18:00 31-05-20200 1

Nagrodą dla zwycięzców były mobilne pracownie multimedialne, umożliwiające prowadzenie cyfrowych lekcji i wykorzystanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym internetowych zasobów edukacyjnych. Do placówki trafiło 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do internetu. 

- Jest już w tradycji naszej szkoły włączanie się do projektów bądź konkursów kierowanych do dzieci i młodzieży organizowanych przez różne organizacje i instytucje, by pozyskać środki na wzbogacenie bazy szkoły przede wszystkim w nowoczesne technologie - mówi Danuta Filipiak, nauczycielka informatyki.

Fot. SP Lisewo

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

18:00 31-05-2020