Duża liczba chętnych. Kosmecka, Kociemba i Iglińska w komisji konkursowej

Siedem osób zgłosiło się do konkursu na stanowisko kierownika Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Urzędzie Gminy w Miłosławiu.

samorząd 16:47 31-01-20190 0

Koperty z nazwiskami mają zostać otwarte jutro (1 lutego). Kandydaci, którzy spełnią kryteria podane w ogłoszeniu przejdą do drugiego etapu, który odbędzie się 5 lutego. Otrzymają wtedy do rozwiązania test, a po ustaleniu jego wyników zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

W komisji konkursowej ma zasiąść skarbnik Alina Kociemba, sekretarz Janina Iglińska oraz Urszula Kosmecka, dotychczasowa kierownik referatu infrastruktury, ochrony środowiska i leśnictwa. O powodach rozpisania konkursu można przeczytać TUTAJ

Dodajmy, że 1 lutego w magistracie pojawi się nowy pracownik. Będzie nim Agnieszka Przysiuda-Zielkowska z wrzesińskiego starostwa. Obejmie ona stanowisko ds. programów pomocowych. W przyszłości ma wejść w skład planowanego referatu rozwoju i promocji.

Dodajmy, że przeniesienie Przysiudy-Zalewskiej z wrzesińskiego starostwa do urzędu gminy nie wymaga ogłaszania konkursu.

Agnieszka Przysiuda-Zielkowska

Thumb 64861016 2494978670553670 5517157221407916032 o

Łukasz Różański

16:47 31-01-2019