Mają dość błota i ogromnych dołów. Zapowiadają, że będą walczyć o lepsze drogi

Mieszkańcy mają już dosyć jazdy po wertepach i zapowiadają walkę o lepsze drogi.

samorząd 15:17 24-03-20202 10

Mowa o dwóch arteriach powiatowych: Krzywa Góra – Lipie oraz Biechowo – Gorzyce. Nie ma na nich ani metra asfaltu.

– Dziura na dziurze, ogromne kałuże, zimą błoto, a latem kurz. Tak wyglądają drogi od lat – oburza się Marek Duszczak z Gorzyc.

– Niejednokrotnie po silnym deszczu trzeba wyciągać z błota samochód za pomocą drugiego. Misjonarz, który kiedyś gościł w biechowskim sanktuarium, powiedział, że lepsze drogi są w Kamerunie – dodaje Marek Majchrzak z tej samej wsi.

Największy żal do władz powiatu mieszkańcy mają o to, że przez ostatnie lata zrobiono bardzo mało, aby stan drogi poprawić. Zauważają przy tym, że spore środki znajdują się na drogowe inwestycje w innych miejscowościach.

Marek Duszczak i Marek Majchrzak zapowiadają walkę o poprawę stanu dróg

– W Pałczynie, choć mieli asfalt, wylano kolejny dywanik. To samo na drodze Mikuszewo – Chlebowo. W innych miejscach jest podobnie. A w pierwszej kolejności powinny być robione te drogi, które są w najgorszym stanie. Nam się marzą takie drogi, jakie były przed remontem w wymienionych miejscowościach. Gorzyce czy Lipie są na terenie powiatu wrzesińskiego, a władze samorządowe zachowują się tak, jakbyśmy byli poza jego granicami – mówi M. Duszczak.

Ankieta

Czy drogi Krzywa Góra – Lipie oraz Biechowo – Gorzyce powinny zostać utwardzone w kadencji 2018-2023?

Mieszkańcy Gorzyc, Lipia i Krzywej Góry zapowiadają, że niebawem złożą petycję w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Będą się domagać opracowania dokumentacji remontu dróg, a w dalszej kolejności przeprowadzania prac etapami.

– Zdajemy sobie sprawę, że zrobienie dróg jest kosztowne, ale co roku można wygospodarowywać środki na poszczególne odcinki. Można też zawalczyć o środki zewnętrzne, bo droga z Krzywej Góry do Lipia połączyłaby drogę wojewódzką z krajową „piętnastką” – dodaje M. Majchrzak.

Stan dróg jest bardzo zły

Nasi rozmówcy chcą też zabiegać o przychylność trojga radnych powiatu z okręgu miłosławskiego. Paweł Skrzypczak (Samorządny Powiat) powiedział nam, że na pewno zapozna się z petycją.

– Znam te drogi, bo sam nieraz z nich korzystam. Wszystko zależy jednak od pieniędzy, a prawda jest taka, że wiele dróg powiatowych nie jest w stanie dobrym. Sytuacja budżetu też jest, jaka jest – wyjaśnia P. Skrzypczak.

Ankieta

Jak oceniasz pracę radnych Rady Powiatu po pierwszym roku pracy w kadencji 2018-2023?

– Była już tam równiarka, a niebawem w najgorszych miejscach pojawi się tłuczeń. Jestem już po wstępnych rozmowach z mieszkańcami, wskażą oni te najgorsze miejsca – mówi członek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego Rafał Zięty (Samorządny Powiat). – A czy jest szansa na asfalt? W tym roku na pewno nie, a co będzie później, nie wiem. Rząd zmniejsza nam pieniądze, a tym samym ciężko o inwestycje drogowe. Dążymy do poprawy nawierzchni dróg powiatowych, ale środki są, jakie są – ubolewa radny.

Radny Rafał Zięty

Rozmowa z Bartłomiejem Kaczmarzewski, naczelnikiem Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego we Wrześni.

"WW": Czy posiadacie Państwo dokumentację na remont drogi Lipie–Krzywa Góra?

Nie posiadamy dokumentacji na rozbudowę przedmiotowej drogi, a biorąc pod uwagę miejscami niewystarczającą szerokość pasa drogowego, koniecznym byłoby uzyskanie decyzji ZRID i wykup prywatnych gruntów pod wykonanie konstrukcji drogi, poboczy i rowów odwadniających. W roku bieżącym takie zadanie nie zostało przewidziane w budżecie, a co do lat następnych ciężko mi się wypowiedzieć, gdyż są to decyzje leżące w kompetencji Rady Powiatu.

Jakie środki potrzebne są na remont odcinka wspomnianej drogi?

Odcinek gruntowy ma nieco ponad 2 km długości. Koszty wykonania rozbudowy przedmiotowej drogi w dużej mierze zależą od ilości i powierzchni prywatnych gruntów do wykupienia, które konkretnie określiłaby dopiero dokumentacja projektowa. Szacowanie kosztów na tym etapie mogłoby być bardzo niedokładne, jednakże jest to inwestycja idąca w miliony złotych.

Bartłomiejem Kaczmarzewski

A jakie są szanse aby pozyskać dofinansowanie na wspomnianą drogę w najbliższym czasie?

Wszystko zależy z jakiego programu można by skorzystać w danym momencie. Na chwilę obecną powiat korzysta z dwóch opcji, pierwszą jest PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), który zakłada konkretne punktacje i tu można by uzyskać punkty chociażby za połączenie z drogą wyższej kategorii, jednakże to chyba jedyny atut. Zaznaczyć należy jednak, że program ten opracowany był na lata 2014-2020. Drugą z opcji jest FDS (Fundusz Dróg Samorządowych), który z kolei daje więcej możliwości oceny wniosku przez komisję.

Nie ma żadnych szans na remont etapami wspomnianej drogi ze środków własnych?

Trzeba mieć na uwadze, że jest to droga gruntowa, więc remont jak chociażby na wspomnianych przez pana odcinkach Mikuszewo – Chlebowo czy w m. Pałczyn, tj wykonanie nakładki bitumicznej, nie wchodzi w grę, należy wykonać konstrukcję od podstaw i zadbać o odpowiednie odwodnienie drogi. A żeby to wykonać, najpierw należy sporządzić dokumentację projektową, poznać koszty i wówczas można myśleć o źródłach finansowania i ew. etapowaniu prac.

Ile samochodów porusza się drogą Lipie-Krzywa Góra? Mają państwo jakieś dane?

Według pomiarów z ubiegłego roku drogą poruszą się 355 pojazdów na dobę. Dla porównania w roku 2015 było to 328 pojazdów na dobę. Należy tu również zwrócić uwagę, że poruszają się nią też samochody o dużym tonażu, które nie powinny się tam znajdować z uwagi na istniejące ograniczenie tonażowe. Ich ruch w znacznym stopniu pogarsza stan tejże drogi, dla porównania odcinek do m. Gorzyce jest w dużo lepszym stanie jak ten Lipie – Krzywa Góra. Jest to skrót między drogą krajową, a wojewódzką, który w ten sposób jest właśnie wykorzystywany, a podkreślić należy, że drogi powiatowe nie mają wpływów z opłat viaTOLL czy podatku paliwowego, nie są przystosowane na taki ruch, a są przez pojazdy ciężkie degradowane.

Thumb 64861016 2494978670553670 5517157221407916032 o

Łukasz Różański

15:17 24-03-2020