Dotrzymane słowo. Udało się wymienić stare bramy na nowe

Remiza strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie zyskała dwie nowe bramy wjazdowe.

samorząd 20:36 20-11-2017 0

Inwestycja była bardzo potrzebna, bo dotychczasowe stare były w złym stanie technicznym.

– Nowe bramy garażowe do remizy kosztowały ponad 24 tys. złotych – mówi Roman Dolata, prezes OSP Czeszewo.

Pieniądze na ich zakup pochodziły z dotacji udzielonej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (15 000 zł). Pozostałą kwotę zgodzili się przekazać gminni rajcy. 

Przypomnijmy, że obietnicę współfinansowana zakupu złożył druhom na początku roku przewodniczący rady miejskiej Hubert Gruszczyński

Jedna z dwóch nowych bram garażowych

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

20:36 20-11-2017 0