Do końca marca można zgłaszać kandydatów do Nagrody Reymonta

31 marca br. mija termin zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Władysława Reymonta. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie.

społeczeństwo 14:00 24-03-20204 16

Wyboru dokona Rada Gminy w Kołaczkowie. Wyróżnione mogą zostać osoby lub instytucje, które działają w zakresie: ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej, bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony środowiska, inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i dziedzictwa narodowego.

Statuetka Nagrody Reymonta

Nagroda może być przyznana także osobom, które wykazały się w dziedzinie gospodarczej, czy upowszechniania idei gospodarczej i promocji gminy.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać – mieszkańcy, radni, sołtysi i rady sołeckie, organizacje społeczne instytucje. W piśmie powinno się znaleźć szczegółowe uzasadnienie zawierające: osiąnięcia kandydata w okresie ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku.

Do wtorku, 24 marca do urzędu gminy nie wpłynął jeszcze żaden wniosek.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

14:00 24-03-2020