Długie obrady Rady Gminy w Kołaczkowie. Radni wzięli pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej

W poniedziałek odbyła się 34. sesja Rady Gminy w Kołaczkowie. Radni obradowali przez 2,5 godziny w porządku obrad znalazło się 26 punktów.

samorząd 10:23 13-02-2018 9

Rada podjęła 15 różnych decyzji. Najważniejszą wydaje się zgoda na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1,5 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Borzykowie i hydroforni we Wszemborzu.

Tradycyjnie radni zgłosili szereg interpelacji, większość dotyczyła dróg powiatowych. Do laski przewodniczącej Danuty Grabowskiej wpłynęło pismo mieszkańców Sokolnik w sprawie budowy fermy drobiu w Sokolnikach.

Ankieta

Czy Danuta Grabowska dobrze sprawuje funkcję przewodniczącej Rady Gminy w Kołaczkowie?

Przewodnicząca nie zdecydowała się go przeczytać, odesłała pismo do komisji, które mają się zająć się tematem. Do sprawy wrócimy niebawem.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

10:23 13-02-2018 9