Dlaczego ratusz unika ujawniania informacji w sprawie wydatków na schronisko?

Dostęp do informacji publicznej to narzędzie, którym obywatele mogą kontrolować funkcjonowanie wszelkich instytucji finansowanych ze środków publicznych.

Moim zdaniem 09:25 22-11-20208 2

Na wniosek obywatela instytucja ma obowiązek udzielić informacji w żądanym zakresie. Niektóre instytucje to rozumieją, inne nie. Przykładem trudności na tym polu są działania Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Czysta Nekla wnioskowała o udostępnienie szczegółowych informacji o wydatkowaniu środków na funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrześni, które jest opłacane ze środków publicznych. Urząd Miasta i Gminy Września przesłał informacje w postaci kosztów zebranych w kategorie.

Musieliśmy więc skierować kolejne pismo. Wtedy Urząd zażądał wyjaśnienia, jaki jest interes publiczny w ujawnianiu informacji (kontrola wydatków oczywiście). Wysłaliśmy pismo.

Urząd odmówił nam wydania informacji! Skierowaliśmy sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zdecydowało o bezprawności decyzji Urzędu. Na mocy tego postanowienia wreszcie nam przekazano dokumenty. Bardzo jest ciekawe, dlaczego Urząd unika ujawniania informacji?

Hanna Mamzer

socjolog, prezes stowarzyszenia Czysta Nekla

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

09:25 22-11-2020