Dlaczego popieram strajk nauczycieli?

Dzięki pracy na uniwersytecie wiem, ile pracy zajmuje przygotowanie zajęć. Wiem też, jaka odpowiedzialność spoczywa na uczących: za słowa, wybory, komunikowanie ich innym, kształtowanie światopoglądów.

Moim zdaniem 13:05 19-04-201916 32

Ta praca jest niewdzięczna, bo nasza mentalność narodowa nakazuje nam buntować się przeciw „systemom”. Nauczyciel więc automatycznie staje się cerberem, który – jak mityczny trzygłowy pies strzegący wejścia do świata zmarłych – pilnuje racji systemu. Nauczyciela się oszukuje (przepisując zadania domowe, ściągając na sprawdzianach, markując pracę) i unika, bo jest uosobieniem przymusu. „Obyś cudze dzieci uczył” – mówią Żydzi, podkreślając, jak niewdzięczny jest zawód nauczyciela.

Dlatego powinien to być zawód wysoko opłacany, co powodowałoby, że aplikowaliby do jego wykonywania ludzie bardzo kompetentni, empatyczni, zdyscyplinowani i doskonale przygotowani. Z pewnością podniosłoby to poziom kształcenia w Polsce. Ono zaś bezpośrednio wpływa na nasze społeczeństwo, bo – jak powiedział Jan Kanclerz Zamoyski – „takie Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. ✎

Hanna Mamzer

członkini stowarzyszenia Czysta Nekla

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

13:05 19-04-2019