Dalsza współpraca z Francuzami przypieczętowana

Gmina Pyzdry po trzech latach przedłuża i zacieśnia współpracę z francuską gminą Mer. Oba samorządy stawiają głównie na obustronne wizyty mieszkańców. 

samorząd 20:00 28-02-20202 8

Od 20 do 22 lutego br. delegacja z Pyzdr gościła w Mer. Wizyta to pokłosie zapoczątkowanej trzy lata temu współpracy. 

W sierpniu 2017 r. w Pyzdrach obie gminy podpisały list intencyjny, który zakładał szeroko pojęte współdziałanie pomiędzy samorządami i jej jednostkami. List był czasowy, aby poznać się wzajemnie i następnie zdecydować o dalszym partnerstwie. Po upływie trzech lat wzajemnego poznania się i wymian burmistrz Przemysław Dębski podpisał porozumienie o współpracy. Aby móc to zrobić, 28 listopada ub. r. Rada Miejska w Pyzdrach podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Mer. 

W treści porozumienia o współpracy obie strony zobowiązały się szanować ustanowione relacje pomiędzy krajami, utrzymywać stałe więzi poprzez dialog i wymianę doświadczeń, a także wspierać się i podtrzymywać wymianę pomiędzy mieszkańcami gmin. Do podpisania porozumienia doszło podczas uroczystej ceremonii, w której nie zabrakło pyzdrskich akcentów. Burmistrz Mer Raymond Gervy otrzymał obraz z panoramą Pyzdr, a przewodnicząca Komitetu Partnerstwa Gminy Mer Valerie Duranton - szkic wiatraka holenderskiego. 

Ankieta

Czy współpraca z francuską gminą przyniesie w przyszłości wymierne korzyści?

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

20:00 28-02-2020