Dalsza kanalizacja gminy Pyzdry. Długo oczekiwana inwestycja w Ratajach

Blisko 2,5 mln złotych będzie kosztować budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk - Rataje. Długo oczekiwana inwestycja będzie zrealizowana jeszcze w tym roku.

samorząd 16:20 29-03-20201 0

Pierwsze prace polegające na ułożeniu rur od strony Dłuska do zabudowań w Ratajach rozpoczęły się w ubiegłym roku. Po kilku miesiącach przerwy prace wznowiono w lutym. Wykonawcą robót jest firma PPHU EKO-KAN-GAZ z Ostrowa Wielkopolskiego. 

W ostatnich dniach prace zostały czasowo przerwane w związku z sytuacją epidemiologiczną 

Na ten cel samorząd uzyskał pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki na kwotę 2 mln 600 tys. zł z planowanym umorzeniem do 25 proc.

Warto przypomnieć, że wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW był w ostatnich latach dwukrotnie odrzucany.

Gmina Pyzdry planuje już kolejną inwestycję - kanalizację w Pietrzykowie. Jak podkreślają władze inwestycja byłaby jedną z ostatnich większych projektów z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, który gmina zrealizuje.

- Budowa sieciowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych to bardzo kosztowne rozwiązanie. Dlatego jest ono stosowane tylko dla terenów o licznej i zwartej zabudowie. Wszystko wskazuje na to, że w tej kadencji uda nam się zakończyć proces rozpoczęty wiele lat temu w naszej gminie. Po skanalizowaniu Rataj i Pietrzykowa łącznie z sieci sanitarnej będzie korzystać około 4 000 mieszkańców czyli 60 proc. całej ludności gminy. Na pozostałym terenie promujemy i dofinansowujemy rozwiązania przydomowe. Kanalizacja sieciowa przy małej liczbie użytkowników to „niedźwiedzia przysługa” gdyż wiąże się z koniecznością przenoszenia dużych kosztów na mieszkańca. A tego oczywiście nikt nie chce - mówi burmistrz Przemysław Dębski.

Przypominamy, że dostępny jest nowy numer „WW” w postaci cyfrowej

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

16:20 29-03-2020