Czym w zasadzie jest mowa nienawiści?

Są to: „negatywne emocjonalnie wypowiedzi, powstałe ze względu na domniemaną lub faktyczną przynależność kogoś do jakiejś grupy, tworzone na podstawie uprzedzeń”.

Moim zdaniem 10:40 02-02-20190 26

Zaś uprzedzenie to: „rodzaj postawy polegającej na odrzucaniu czegoś lub kogoś bez racjonalnych przesłanek”. Jednym słowem, mowa nienawiści to negatywne wypowiedzi na czyjś temat ze względu na jego przynależność do jakiejś grupy. Jeśli się rozejrzeć dookoła, to w naszym polskim życiu tego rodzaju wypowiedzi towarzyszą nam w zasadzie wszędzie, a szczególnie w anonimowych wypowiedziach w internecie.

Pisałam o tym kilkakrotnie. W państwie prawa tego rodzaju zachowania są ścigane. I nie stosuje się tu wybiegów typu „niska szkodliwość społeczna”. Bo szkodliwość społeczna tego rodzaju działań jest bardzo duża: dotyka tak grupy, jak i jednostki (te przede wszystkim). Niestety, brak reakcji na takie negatywne zachowania skutkuje ich eskalacją – stają się coraz silniejsze i jest to naukowo udowodnione. Wniosek jest taki: przejawy nienawiści tłumić należy w zarodku. Nawet jeśli są to „tylko” wyzwiska.

Hanna Mamzer

socjolog, prezes stowarzyszenia Czysta Nekla

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

10:40 02-02-2019