Czy wkrótce to my, Polacy, będziemy musieli przepraszać za wojnę?

17 września 1939 roku Związek Radziecki bez wypowiedzenia wojny napadł zbrojnie na Polskę, walczącą z III Rzeszą Niemiecką.

Moim zdaniem 08:00 20-09-20202 5

Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. W historiografii radzieckiej agresja nazywana była wyzwoleńczym pochodem Armii Czerwonej, mającym na celu ochronę ludności Ukrainy i Białorusi. Dziś Rosja mówi o inwazji na Polskę dokonanej m.in. dlatego, że „nie było innej alternatywy”.

To nazewnictwo jest cynicznym i prymitywnym zarazem kamuflażem bezwzględności polityki międzynarodowej i mocarstwowych zapędów zarówno Rosji Radzieckiej, jak i dzisiejszej. Od wielu lat po II wojnie światowej nasi wschodni (i zachodni) sąsiedzi wypaczają fakty, aby „usprawiedliwiać” własne winy.

Czy wobec rocznicy tej napaści obecne pokolenie 20-30-latków interesuje się jeszcze „prawdą historyczną”? Jakie znaczenie ma fakt, że przeinaczanie faktów historycznych prowadzi do ogólnej niewiedzy młodych Europejczyków? Może już wkrótce to my, Polacy, będziemy musieli przepraszać za II wojnę światową i nazizm?

„Historia rzadko ma coś wspólnego z elegancją” (M. Dąbrowska).

Jacek Pietrzyk

wrześnianin

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

08:00 20-09-2020