Czy umiemy być wdzięczni? Hołd dla Powstańców Wielkopolskich w świetle rac

Dziś, w piątek 27 grudnia, we Wrześni odbyła się tradycyjna doroczna uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

społeczeństwo 20:12 27-12-20193 5

W tym roku mija 101 lat od wydarzeń, które wyzwoliły nasz region spod zaboru pruskiego. Wrześnianom udało się włączyć w rewolucję bezkrwawo. Powstańcy zaskoczyli pruskich żołnierzy podczas porannego apelu, przejmując ich broń i zdobywając koszary.

Jednak inni mieszkańcy naszego miasta ginęli na mniej szczęśliwych frontach walk. Właśnie pod ich zbiorową mogiłą na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej odbyła się główna rocznicowa uroczystość. Prowadził ją Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor muzeum regionalnego.

S. Mazurkiewicz

Hołd poległym oddali m.in. samorządowcy z burmistrzem i starostą na czele, członkowie wielu lokalnych organizacji, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze oraz kibice Lecha Poznań. Ci ostatni zapewnili oprawę wizualną w postaci rac. A wcześniej, podczas przemarszu przez miasto, skandowali hasła na cześć bohaterów.

Spotkanie na cmentarzu poprzedziła msza w kościele farnym, którą odprawił ksiądz proboszcz Mieczysław Kozłowski. Dziekan dekanatu wrzesińskiego w swoim okolicznościowym kazaniu cytował św. Faustynę:

– W swoim czasie siostra Faustyna napisała w „Dzienniczku”: „Ojczyzno moja kochana, Polsko, umiej być wdzięczna!” My mówimy za nią: Polsko, umiej być wdzięczna za dar wolności. Polsko, umiej być wdzięczna za dar pokoju. Polsko, umiej być wdzięczna za ludzi, którzy ofiarowali swoje życie za wolność ojczyzny i którzy dzisiaj dbają o wolność, pokój i miłość na naszej ojczystej ziemi.

Ks. Kozłowski

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

20:12 27-12-2019