Czy Ratusz zwleka z otwarciem ukończonej drogi między autostradą a Volkswagenem?

Droga, o którą upominał się zdrowy rozsądek, została już wybudowana, tymczasem wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie otwarta.

samorząd 14:36 23-07-20180 6

Chodzi rzecz jasna o 400-metrowy odcinek drogi łączącej Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej z autostradą A2. Jej domknięcie przez kilka lat blokowała spółka Autostrada Wielkopolska. Na przeszkodzie stała możliwa w przyszłości konieczność rozbudowy węzła autostradowego.

Drogowy pat powodował ograniczenie możliwości rozwoju Stefy oraz problemy komunikacyjne w mieście i wokół niego. O drogę upominał się nie tylko Volkswagen i jego satelickie firmy, ale także niektórzy parlamentarzyści. Ostatecznie kompromis wywalczyła Gmina Września, która wybudowała drogę na swój koszt, zobowiązując się do jej rozbiórki w przyszłości, jeśli zajdzie taka konieczność (czyli jeśli ruch na autostradzie wzrośnie parokrotnie, co jest mało prawdopodobne).

Prace budowlane rozpoczęły się w lutym tego roku i zakończyły się w ostatnim czasie. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy nastąpi otwarcie drogi. Podczas piątkowej sesji wrzesińskiej rady miejskiej radny Zbigniew Bieńko zasugerował, że Ratusz zwleka z tym na okres kampanii wyborczej. Zarzuty te odparł wiceburmistrz Karol Nowak:

– Droga może wygląda na ukończoną, ale inwestycja jeszcze nie jest zakończona formalnie. Trwają czynności kontrolne i odbiorcze. Ruch na pewno zostanie tam dopuszczony w najbliższym czasie.

Znalazło to potwierdzenie na facebookowym profilu Gminy Września za sprawą zdjęć, a nawet nagrania z przeprowadzonych kontroli. 

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

14:36 23-07-2018