Czy przyjmiemy do Wrześni Białorusinów, żeby pooddychali wolnością?

Patrząc na doniesienia z Białorusi, przypominamy sobie sierpień 1980 w naszym kraju.

Moim zdaniem 11:28 02-10-20207 3

Zgrozą napełniają nas przede wszystkim działania ichniego ZOMO, czyli OMON-u. Nie wiem, jak szkoli się tych ludzi, ale tak jak wielu z Czytelników „WW”, odczuwam ogromną solidarność z Białorusinami, połączoną z chęcią niesienia pomocy.

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, do którego należą również „Wiadomości Wrzesińskie”, od wielu lat prowadzi ożywioną współpracę z niezależnymi dziennikarzami białoruskimi (a także z innych państw byłego ZSRR), mamy tam wielu przyjaciół.

Dzisiaj ci wspaniali ludzie są często więzieni, bici, a nawet torturowani. Zapytaliśmy ich więc, jak dzisiaj możemy im pomóc. Odpowiedź brzmiała: najlepiej będzie, jak zaprosicie do siebie dziennikarzy wypuszczonych z więzień – z rodzinami – na parę dni, żeby po prostu odpoczęli, pooddychali powietrzem wolności.

No i zgłosiłem Wrześnię, że przyjmiemy na tydzień lub dwa jakąś białoruską rodzinę. Liczę na to, że w akcję włączy się wiele osób, firm i instytucji. Jak można pomóc? Szczegóły za tydzień.

Poniżej przesłane do nas nagranie jednej z ulicznych akcji OMON-u.

Waldemar Śliwczyński

redaktor naczelny „Wiadomości Wrzesińskich”

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

11:28 02-10-2020