Czy neklanie czytają książki?

Wniosek gminy Nekla o dofinansowanie remontu wozowni w zespole dworsko-pałacowym, wzbudził w internecie żywą dyskusję, między innymi o tym, czy neklanie czytają książki.

Moim zdaniem 12:28 30-08-20190 2

Prosiłam kiedyś o udostępnienie statystyk z biblioteki, ale nigdy ich nie otrzymałam. Według ogólnopolskich badań prowadzonych przez Bibliotekę Narodową w 2018 roku, 28% respondentów w próbie ogólnopolskiej przyznało, że w domach nie ma żadnych książek, 7% ma tylko podręczniki szkolne. 14% ma od 1 do 10 książek. Najwięcej osób (45%) posiada między 11 a 50 książek. Ludzie mają więc książek mało – raport nie podaje czy pytano też o książki elektroniczne.

Czy ludzie korzystają z bibliotek? W 2018 38% ankietowanych deklaruje zakup, 26% osób pożycza książki od znajomych, 20% korzysta z księgozbioru domowego, 16% wypożycza z biblioteki publicznej, a 7 ze szkolnej. Starsze badania CBOS mówią, że więcej czytają kobiety niż mężczyźni, osoby wykształcone niż nie wykształcone, najaktywniejsze czytelniczo są osoby w wieku 35-44 lata. Na pytanie czy w ciągu ostatnich 30 dni respondenci przeczytali jakąś książkę – około 70% osób wskazuje, że nie czytało żadnej.

Hanna Mamzer

socjolog, prezes stowarzyszenia Czysta Nekla

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

12:28 30-08-2019