Czy następca prof. Bodnara również będzie przyjacielem naszego powiatu?

Prof. dr hab. Adam Bodnar zakończył formalnie pełnić swoją funkcję rzecznika praw obywatelskich.

Moim zdaniem 07:55 10-10-202011 4

Dla powiatu wrzesińskiego zrobił bardzo dużo – nie tylko on sam, ale też pracownicy jego biura. Wspierali nas swoją radą, ekspertyzami, interwencjami, a nade wszystko życzliwością.

Obecność samego RPO zawsze znacząco podnosiła rangę przedsięwzięć i spotkań, organizowanych przez nas seminariów. Zarówno prof. Bodnar, jak i zespół jego współpracowników cechują się wysoką kulturą osobistą, szerokimi kompetencjami, a ich działania są oparte na szacunku do obywateli.

Współpraca z takimi osobami zawsze jest źródłem pozytywnych emocji i energii napędzającej do działania. Liczę bardzo, że osoba, która zastąpi prof. Bodnara w pełnieniu funkcji rzecznika praw obywatelskich, będzie ich tak samo broniła: pochylając się nad sprawami nawet najmniejszych miejscowości, takich jak w naszym powiecie Kawęczyn i Marzenin.

Działania RPO minionej kadencji pokazują, jak powinny wyglądać w demokratycznym państwie prawa relacje pomiędzy obywatelami a wybraną przez nich władzą, wskazując na służebność tej drugiej.

Hanna Mamzer

socjolog, prezes stowarzyszenia Czysta Nekla

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

07:55 10-10-2020