Czy będą dodatki emerytalne dla strażaków z OSP? Sejm pracuje nad projektem ustawy

Sejm RP rozpatruje projekty ustawy od dodatkach do emerytur członków OSP. Członkowie mają otrzymać po 20 zł za każdy udokumentowany rok bezpośredniego udział w działaniach ratowniczych.

społeczeństwo 15:28 14-01-20200 12

9 stycznia odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Celem tego projektu jest wprowadzenie dodatku do emerytur (także emerytur rolniczych) w kwocie 20 zł za każdy udokumentowany rok udziału w działaniach ratowniczych.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem strażacy OSP biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych powinni otrzymać dodatek do emerytury?

– Z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2018 wynika, że było ponad 0,5 mln zdarzeń, z czego 30% to pożary, 62% - miejscowe zagrożenia. Uświadommy sobie jedno. Co 3 minuty 31 sekund wybucha pożar. Wyobraźcie sobie, jak mogłaby funkcjonować sama Państwowa Straż Pożarna bez krajowego systemu, bez innych służb. Do tych działań włączanych jest co roku, bierze w nich udział, ponad milion ochotników strażaków z uprawnieniami. Oczywiście mam na myśli biorących udział, liczonych w ten sposób na podstawie udziału w każdej akcji. Ale proszę zauważyć, że ochotnicze straże pożarne, na przykład taka Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu w Wielkopolsce w 2018 r. brała udział w akcji ponad 340 razy w roku, czyli działa tak samo jak Państwowa Staż Pożarna – argumentował poseł Tadeusz Tomaszewski (SLD), podczas dyskusji w parlamencie.

Pierwsze czytanie projektu ustawy

Projekt ustawy poparł koalicyjny klub parlamentarny Lewica (SLD, Wiosna, Razem). Dokument będzie teraz rozpatrywany w komisjach sejmowych. 

Thumb ww biernat

Filip Biernat

15:28 14-01-2020