Co nam zrobi Centralny Port Komunikacyjny?

Września jest wielkim beneficjentem swojego położenia przy głównych szlakach komunikacyjnych w Polsce i Europie.

Moim zdaniem 12:19 19-07-20191 2

Oczywiście mowa o przebiegającej przez powiat autostradzie A2, drogach krajowych numer 92 i 15 oraz liniach kolejowych numer E20 (Berlin – Poznań – Warszawa – Moskwa) i 281 (m.in. Jarocin – Gniezno). Tę sytuację może zmodyfikować rządowy projekt pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny, opierający się na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej.

Węzeł ma być zlokalizowany pomiędzy Warszawą a Łodzią. W ramach całego przedsięwzięcia planuje się budowę linii kolejowej z Poznania przez Kalisz i Łódź do CPK i Warszawy. W zeszłym tygodniu rozpoczęły się w Poznaniu konsultacje – na poziomie samorządu województwa i wojewody – na temat jej przebiegu. W dalszej kolejności w konsultacje włączani mają być przedstawiciele samorządów, a ich celem jest ustalenie optymalnego przebiegu linii.

Czy jest szansa, żeby przynajmniej część nowej linii przebiegała przez nasz powiat, np. jego południową część – Orzechowo albo Miłosław? Na pewno warto się tym zainteresować.

Filip Tomczak

członek stowarzyszenia Projekt Września

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

12:19 19-07-2019