Chłopi i kowal z Kołaczkowa w powstaniu styczniowym

22 stycznia obchodzona była w powiecie wrzesińskim 158. rocznica wybuchu powstania stycznia. W czynie zbrojnym uczestniczyli także mieszkańcy Kołaczkowa.

historia 20:30 24-01-20211 2

W powstaniu styczniowym walczyli: Walenty Michlewski i Tomasz Łukowski, którzy byli parobkami folwarcznymi oraz kowal Walenty Majchrzak.

Najważniejszym wydarzeniem z tego okresu w naszym regionie jest zwycięska bitwa pod Pyzdrami, która miała miejsce 29 kwietnia 1863 roku.

Fot. NAC Na zdjęciu weterani powstania styczniowego w okresie międzywojennym

Thumb ww biernat

Filip Biernat

20:30 24-01-2021