Była kuźnia, nie ma kuźni

W Nekli do niedawna stała stara zabytkowa kuźnia wpisana do gminnego rejestru zabytków. Kuźnia została rozebrana. 

Moim zdaniem 08:00 08-09-2018 13

W związku z tym mieszkańcy skierowali zapytanie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, czy wydawał zgodę na rozbiórkę budynku. Cóż się okazało – zamiar zburzenia budynku nie został zgłoszony w ogóle do konserwatora, czyli oczywiście zgoda na likwidację kuźni nie mogła być wydana. 

Jak czytamy w piśmie od konserwatora: „W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”. 

Ponieważ nic takiego nie miało miejsca, konserwator „zawiadomił Komendę Policji we Wrześni o podejrzeniu popełnienia przestępstwa”. Wedle Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami: „Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Zabytkowego budynku nam to jednak nie zwróci – tak niszczy się pamięć i tradycje lokalne.

Hanna Mamzer

członkini stowarzyszenia Czysta Nekla

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

08:00 08-09-2018 13