Burmistrz Tomasz Kałużny z czekiem od wojewody. Dofinansowanie na budowę obwodnicy

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał dziś w ratuszu umowę na dofinansowanie budowy obwodnicy Wrześni.

aktualności 10:22 03-10-20193 20

24 157 185 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Informację o zatwierdzeniu listy zadań powiatowych i gminnych w sprawie dróg samorządowych premiera Mateusza Morawieckiego wojewoda przekazał 3 sierpnia. W ramach dofinansowań zrealizowanych zostanie łącznie 56 inwestycji powiatowych i 131 gminnych. Ich łączna kwota to 288 032 438 zł.

Dziś o godz. 9.30 Zbigniew Hoffmann spotkał się z burmistrzem Tomaszem Kałużnym i podpisał umowę zawartą w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W spotkaniu wzięli udział również starosta Dionizy Jaśniewicz (który podpisał umowę na dofinansowanie dwóch innych inwestycji), wicestarosta Waldemar Grzegorek, skarbniczka Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni Jolanta Kościańska, senator Robert Gaweł oraz poseł Zbigniew Dolata.

Senator Robert Gaweł, starosta Dionizy Jaśniewicz, wojewoda Zbigniew Hoffmann, burmistrz Tomasz Kałużny i poseł Zbigniew Dolata z czekami Funduszu Dróg Samorządowych
– Dwa fundamentalne cele tego programu to poprawa jakości życia i poprawa bezpieczeństwa – oznajmił Zbigniew Hoffmann – oraz równanie potencjałów społeczno-gospodarczych danego subregionu. Muszę powiedzieć, z satysfakcją, że pan premier, podpisując ostateczną listę, podzielił mój pogląd, iż warto zaspokoić oczekiwania bardzo wielu gmin i powiatów z Wielkopolski. Praktycznie lista, która została przeze mnie utworzona, została w całości zaakceptowana. Mało tego – co warto podkreślić i za co już panu premierowi dziękowałem podczas jego ostatniej wizyty w Wielkopolsce – premier dołożył 16 mln zł. Dzięki temu mogliśmy w pełni zrealizować wniosek dotyczący budowy tej strategicznej chyba inwestycji dla Wrześni. 20 lat oczekiwań na realizację tej obwodnicy! W gminie Września chyba nikomu nie trzeba przypominać, jak ważna jest ta inwestycja.
– Najważniejsze oczywiście jest dla nas, że budujemy tę obwodnicę, a dofinansowanie jest bardzo istotnym elementem – poinformował Tomasz Kałużny. – Może zaraz paść pytanie, dlaczego ta kwota się zmniejszyła: dlatego, że w przetargach osiągnęliśmy niższe kwoty niż zakładaliśmy we wniosku, a ponieważ dofinansowanie było określone na 50 proc., to kwota z przetargu podzielona na dwa daje właśnie tę zapisaną na tym czeku.

Burmistrz opowiedział również, jak przebiega sama realizacja inwestycji.

– Obwodnica się buduje, pierwszy etap jest już uruchomiony. Do Wrześni od strony Konina, Słupcy można wjechać bezpiecznie rondem, wyjechać na Słupcę można również bezpiecznie. Trwa budowa drugiego etapu, który obejmuje największą inwestycję drogową, mianowicie wiadukt. Równocześnie jest ogłoszony przetarg na trzeci etap, powinien zostać rozstrzygnięty w ciągu miesiąca, firmy zgłaszają swoje oferty. Zgodnie z założeniami do końca 2020 roku powinna być zakończona budowa wszystkich etapów. Przypomnę to, co pan wojewoda powiedział – obwodnica była w planach, czy raczej w marzeniach wrześnian już od 20 lat, natomiast celem najważniejszym jest wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum miasta. Senator Gaweł, jak przyjeżdża od Gniezna, może taki niebezpieczny nie jest, ale TIR-y, które wjeżdżają do Wrześni już stanowią zagrożenie dla pieszych. Droga wiedzie przez środek miasta, a w dzisiejszych czasach, kiedy Września rozwija się gospodarczo i pojawia się mnóstwo transportu ciężarowego, istnieje niebezpieczeństwo wypadków, zwłaszcza, że obcy kierowcy nie znają miasta tak doskonale jak kierowcy miejscowi. Dziękujemy bardzo, zwłaszcza premierowi, który jak pan wojewoda powiedział, dołożył środków, aby wniosek mógł być zrealizowany w całości, w kwocie 50 proc., dziękujemy panu wojewodzie i komisji, która opracowała dokumenty za to, że znaleźliśmy się na tej liście. I mam nadzieję, że na trzeci etap również załapiemy się na 50 proc. dofinansowania.

– Pamiętajmy, że podziękowania należą się też samorządowi –wtrącił wojewoda – dlatego że przygotowanie wniosku wymaga decyzji, wiedzy, kompetencji, a różnie to bywa w przypadku różnych organizmów samorządowych. Bardzo się cieszę, że te wnioski, które spłynęły na pierwszy nabór, były bardzo profesjonalnie przygotowane, więc bardzo dziękuję panie burmistrzu.

Zbigniew Hoffmann zapytany o to, co stanie się z niemal 6 mln zaoszczędzonymi dzięki niższej ofercie w przetargu (pierwotnie dofinansowanie miało wynieść 30 mln zł) oznajmił: 

– Nie znikną, nie znikną! Też będą inwestowane. Warto powtarzać, żeby zachęcać samorządy do aplikowania, ponieważ to była pierwsza edycja, został ogłoszony kolejny nabór i będzie następny. Warto wnioski składać, ponieważ każdy dobrze przygotowany wniosek przy tak dużym budżecie Funduszu Dróg Samorządowych może liczyć na realizację.

Całość prac nad obwodnicą burmistrz Tomasz Kałużny podsumował następująco:

– Pierwszy etap został zakończony, ruch samochodowy został uruchomiony, oczywiście trwają prace wykończeniowe – pobocza, trawniki – natomiast wjazd do Wrześni od strony Konina, Słupcy toczy się już całkowicie normalnie i jest dużo bezpieczniej wjechać i wyjechać z miasta. I zostało to wykonane zgodnie z terminarzem, nawet chyba miesiąc – dwa wcześniej niż było to planowane. Prace nad drugim etapem ruszyły. Bardzo skomplikowana i czasochłonna jest likwidacja okablowania, które przecina trasę obwodnicy. To wszystko trzeba wyłączyć, oczywiście w odpowiednich reżimach, żeby pół Polski nie straciło prądu, schować te kable pod ziemię i wyprowadzić je za torami. To wszystko wymaga czasu i sprawnego podejścia, żeby ktoś nie zrobił sobie krzywdy, natomiast prace drogowe trwają, widziałem już, że droga jest wykorytowana. Zakładamy, że ten etap zostanie zakończony do jesieni przyszłego roku, a równocześnie toczy się przetarg na trzeci etap, od ul. Powidzkiej w Gutowie Małym do Sokołowa, który domknie obwodnicę. Liczymy na to, że znowu uda nam się osiągnąć kwoty niższe niż są założone w kosztorysach. W pierwszych dwóch etapach mamy kwotę niższą o 12 mln od przewidywanej, jeżeli powtórzy się ta sama zasada, znów mielibyśmy trochę oszczędności. Również na ten etap złożyliśmy do wojewody wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, liczymy na dofinansowanie w wysokości 50 proc., byłoby to odciążenie dla budżetu gminy. 

Thumb anna tess go%c5%82embiowska fot idzikowski 1

Anna Tess Gołębiowska

10:22 03-10-2019