Nowe inwestycje. Co zmieni się w gminie Pyzdry?

Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski podsumowuje miniony rok i opowiada o inwestycjach, które będą realizowane w najbliższym czasie.

samorząd 19:05 14-02-20202 7

„WW”: Jaki był 2019 r. dla budżetu gminy i realizacji inwestycji? PRZEMYSŁAW DĘBSKI:

- Dobry rok dla inwestycji to z reguły trudny rok dla budżetu. I taki też był 2019 r. w gminie Pyzdry. Inwestycyjnie zrealizowaliśmy znacznie więcej niż założyliśmy w projekcie budżetu. Wysokość wydatków majątkowych wzrosła z planowanych 3,5 mln zł do ponad 5 milionów. To niewątpliwie cieszy, ale odbywa się też sporym wysiłkiem finansowym. 

Jakie są plany na ten rok? Kiedy ruszą zaplanowane w budżecie inwestycje? Czy będzie to drugie półrocze jak w 2019 r.

- Nie będę wymieniał szczegółowo wszystkich inwestycji, bo te już były publikowane w „WW”. Jednym zdaniem tylko powiem, że w tym roku będziemy inwestować w wiele ważnych sfer życia naszych mieszkańców, bo i w ochronę środowiska (kanalizacja sanitarna) i w komunikację (drogi i chodniki) i zagospodarowanie czasu wolnego (świetlice i obiekty kultury) i jeszcze wiele innych. Na te zadania w budżecie zabezpieczyliśmy prawie 5 milionów złotych, choć pewnie wzorem lat ubiegłych w trakcie roku dojdą kolejne i kwota ulegnie zwiększeniu. Zdecydowana większość planowanych inwestycji jest gotowa od strony dokumentacyjnej, więc powtórka z roku ubiegłego, gdzie pierwsze półrocze musieliśmy poświęcić na formalności, nam nie grozi. 

Czy są jakieś planowane w gminie od lat inwestycje, które do dziś nie zostały zrealizowane ze względu na brak dofinansowania, tak jak rewitalizacja rynku ? 

- Myślę, że w każdej gminie są takie inwestycje. Trzeba sobie stawiać wyzwania i szukać sprzyjających okoliczności do ich realizacji. A że wymaga to cierpliwości, to już taka specyfika dużych projektów. U nas do niedawna takim tematem było objęcie kolejnych wiosek siecią kanalizacji sanitarnej. Dzisiaj kiedy w Ratajach trwa już budowa i mamy pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie budowy w Pietrzykowie, powoli tę sprawę możemy uważać za załatwioną. Akurat w tym roku musimy przystąpić do opracowania nowej strategii rozwoju gminy na kolejne 5 lat, będzie więc okazja do wytyczenia nowych celów i rewitalizacja rynku na pewno będzie jednym z nich. 

Kiedy zostanie wykonany kolejny etap rozbudowy promenady w kierunku wiatraka holenderskiego i w kierunku mostu? Kiedy zostanie udostępniony wiatrak dla turystów?

- Naszą ambicją jest, aby wiatrak holenderski stał się jedną z większych atrakcji turystycznych w okolicy. Niewątpliwie sam obiekt poprzez swoją unikatowość i stan zachowania ma ku temu potencjał. Jednakże potrzebny jest nie tylko gotowy produkt, ale jeszcze w ładnym opakowaniu. Dlatego przed nami ciągle bardzo wiele pracy zarówno z uruchomieniem mechanizmu wiatraka, ale przede wszystkim z zagospodarowaniem otoczenia. Chcielibyśmy w tym roku udostępnić obiekt zwiedzającym, o konkretnej dacie jednak trudno mówić, bo aktualnie jesteśmy na etapie tak podstawowych kwestii jak zapewnienie porządnej drogi, prądu czy wody do działki. Rozbudowa promenady to kolejny krok, gdyż jej atrakcyjność będzie znacznie większa jeśli od razu będzie prowadzić do ciekawych i gotowych miejsc. Kto jednak bywa w tych okolicach, zapewne zauważył, że przygotowania terenu trwają już od dłuższego czasu. 

Trwa budowa gazociągu w Rudzie Komorskiej - czy przyjdzie kolej na inne miejscowości? Czy gmina nie powinna, wzorem innych samorządów dołożyć do zakupu pieca? Koszty zakupu i instalacji mogą zniechęcać potencjalnych odbiorców.

- Nie widzę takiej potrzeby. Ponieważ w całym kraju funkcjonuje rządowy program „Czyste Powietrze”, który dofinansowuje dokładnie takie przedsięwzięcia. Osoby konkretnie zainteresowane np. posiadające już warunki przyłączenia wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa, mogą się do nas zgłaszać, a my pomożemy w przygotowaniu wniosku. Jako gmina dofinansowujemy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwanie azbestu, na co trudno uzyskać wsparcie z innych źródeł. 

Na koniec chciałbym zapytać kiedy realizowane będę zapowiadane przed wyborami prace nad rozbudową miejsca rekreacji na terenach zawarciańskich tzw. Park Bociana. 

- W programie wyborczym kreśli się plany na całą kadencję, która obecnie trwa 5 lat. Naturalnie nie ma takiej możliwości, aby wszystko zrealizować zaraz po wyborach i trzeba ustalić jakąś kolejność. Dlatego w przypadku zagospodarowania terenów nadwarciańskich, przyjęliśmy założenie, że najpierw kończymy jedną stronę rzeki i dopiero zabieramy się za drugą.  Czyli biorąc pod uwagę to co mówiłem wcześniej o wiatraku i promenadzie, można przyjąć, że będzie to rok 2022. Choć też tak nie do końca, bo modernizację strzelnicy chcemy zakończyć już w tym roku.  

Ankieta

Jak oceniasz pracę burmistrza Pyzdr?

Wywiad ukazał się 7 lutego w gazecie „WW”.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:05 14-02-2020