Burmistrz Karol Balicki z absolutorium. Klub Radnych Niezależnych głosował przeciwko

Karol Balicki otrzymał od radnych absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok. Tradycyjnie nie było jednak głosowania jednomyślnego.

samorząd 21:25 27-06-2018 26

Wśród dwunastu radnych obecnych na sesji z głosowania "za" udzieleniem absolutorium wyłamało się trzech radnych: Maciej Handkiewicz, Dariusz Nikodem i Paweł Tokłowicz, czyli osoby tworzące Klub Radnych Niezależnych.

Przewodniczący Maciej Handkiewicz stwierdził, że klub negatywnie opiniuje uchwałę przyznającą absolutorium. Uzasadnienia do tej decyzji nie było.

Od lewej: Dariusz Nikodem, Maciej Handkiewicz i Paweł Tokłowicz
Pozostali radni postanowili o udzieleniu absolutorium

Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Krystyna Kielczyk. Z podsumowania wynika, że dochody w ubiegłym roku wyniosły 37 738 162 zł, natomiast wydatki kształtowały się na poziomie 38 043 993 zł.

Ponadto na zakończenie 2017 roku, zadłużenie gminy wynosiło 9 477 910 zł. Największa część bilansu pochodzi z tytułu zaciągnięcia kredytów (8 177 910 zł), natomiast pozostała część to zakup pałacu (1 300 000 zł).

Skarbnik gminy - Krystyna Kielczyk

Pozytywną opinię na temat wykonania budżetu wydała komisja rewizyjna w składzie: Grzegorz Wojciechowski, Sławomir Świdurski, Ryszard Bandosz, Czesław Kałużny i Michał Pilch. W opinii komisji, przy realizacji budżetu "burmistrz kierował się zasadą celowości, legalności i oszczędności w procesie gospodarowania środkami publicznymi". Pozytywną opinię wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Michał Pilch przedstawił stanowisko komisji rewizyjnej

Ankieta

Czy burmistrz Karol Balicki dobrze sprawuje swoją funkcję?

Podczas sesji głosowano też nad zmianą miesięcznego wynagrodzenia burmistrza. Burmistrz po zmianach będzie zarabiał o 95 zł brutto mniej niż do tej pory.

Na pensję burmistrza składa się: wynagrodzenie zasadnicze (zmiana z 5400 zł do 4700 zł), dodatek funkcyjny (z 1700 zł na 1900 zł), dodatek specjalny (z 2130 zł do 2640 zł) i dodatek stażowy (z 810 zł na 705 zł). Oznacza to, że burmistrz od 1 lipca będzie zarabiać miesięcznie 9 945 zł brutto (6 996 zł netto).

Ankieta

Jak oceniasz obecną pensję burmistrza Karola Balickiego?

Po sesji zapytaliśmy przewodniczącego Klubu Radnych Niezależnych - Macieja Handkiewicza - o negatywną opinię klubu ws. udzielenia burmistrzowi absolutorium. Zaprezentujemy ją w najbliższym wydaniu "Wiadomości Wrzesińskich".

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

21:25 27-06-2018 26