Brakuje sygnalizacji świetlnej na zakręcie śmierci w Kołaczkowie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu obiecał montaż dodatkowej sygnalizacji świetlnej na tzw. zakręcie śmierci w Kołaczkowie, ale tego nie zrobił. Dlaczego?

aktualności 12:00 21-02-20201 12

– Planowany był montaż aktywnych znaków U-3a/b oraz lampy ostrzegawczej, do której przyłącze energetyczne miała wykonać gmina Kołaczkowo. Lampa ostrzegawcza została zakupiona przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie, jednak z przyczyn od nas niezależnych – brak możliwości zasilania – urządzenia ostatecznie nie zamontowano. Natomiast montaż samych znaków aktywnych U-3a/b możliwy będzie po uzyskaniu przyłącza energetycznego, o które Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wystąpi do końca pierwszego kwartału br. – informuje Andrzej Staszewski, zastępca dyrektora WZDW.

 – W przypadku pozyskania zasilania energetycznego jeszcze w tym roku WZDW podejmie próbę zlecenia wykonania znaków aktywnych lub zabezpieczy środki na to zadanie w roku przyszłym – dodaje wicedyrektor.

Odnotujmy przy okazji, że na zakręcie pojawiły się już nowe balustrady. Mimo to nadal zdarzają się tutaj wypadki i kolizje drogowe. 

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:00 21-02-2020