Blisko 95 mln złotych na inwestycje w projekcie budżetu Wrześni na 2020 rok

Burmistrz Tomasz Kałużny przedłożył radnym projekt budżetu na przyszły rok. Największą inwestycją będzie trwając budowa obwodnicy Wrześni.

samorząd 18:05 19-11-20193 22

Dochody budżetu gminy w 2020 r. mają wynieść 221 mln zł, a wydatki 306 mln zł. Planowany deficyt to 54,7 mln zł. Sfinansowany ma on zostać przychodami z tyłu emisji obligacji. Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku ma wynieść blisko 34 mln zł. 31 grudnia 2020 roku kwota ta wzrośnie do 88,6 mln zł!

Jakie inwestycje planuje miasto? Najwyższą kwotę zapisano na budowę obwodnicy, bo 79,70 mln zł. Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury kosztować ma budżet 4,19 mln zł, a trwająca rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni 5,30 mln zł. Na modernizację świetlic wiejskich przeznaczono 330 tys. zł, a na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej 725 tys. zł. Więcej o tej ostatniej inwestycji możne przeczytać TUTAJ

Skarbnik gminy Jolanta Kościańska

W projekcie budżetu zapisano też 500 tys. zł na budowę i przebudowę dróg, parkingów i ścieżek rowerowych. Tyle samo zabezpieczono na wykup gruntów pod drogi publiczne. W planach jest też zakup serwera oraz oprogramowania (320 tys. zł), rozbudowa monitoringu miejskiego (150 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego dla SSP nr 3, SSP nr 6 i SSP Kaczanowo (100 tys. zł) oraz budowa placów zabaw (130 tys. zł). W tej ostatniej pozycji mieści się dokładnie rozbudowa placu przy ul. Kosynierów, w parku im. Dzieci Wrzesińskich i nad zalewem Lipówka.

Burmistrz Wrześni proponuje też przeznaczyć 110 tys. zł na modernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, a 50 tys. zł na budowę systemu nawadniania skweru przy ul. Harcerskiej. Na dofinansowanie wymiany pieców zapisano 160 tys. zł, a niemal dwa razy więcej, bo 300 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego.

Pozostałe wydatki majątkowe to: nabycie gruntów do zasobu gminnego (200 tys. zł), wnioski o dofinansowanie projektów (10 tys. zł), dofinansowanie zakupu samochodu dla policji (45 tys. zł), przebudowa infrastruktury technicznej (80 tys. zł), zadania realizowane w ramach konsultacji społecznych (100 tys. zł) i Rodzinne Ogródki Działkowe (50 tys. zł).

Ankieta

Podoba ci się lista przyszłorocznych inwestycji?

Radni nad projektem budżetu będą debatować prawdopodobnie pod koniec listopada

W budżecie zapisano też listę zadań, które realizować będą sołectwa:

Marzenin 14 815 zł (budowa chodnika ul. Bazarowa)

Psary Polskie 13 820 zł (modernizacja drogi)

Psary Wielkie-Nowy Folwark25 198 zł (budowa chodnika)

Wódki 9 721 zł (budowa chodnika)

Grzybowo16 000 zł (zakup pawilonu)

Gutowo Małe 21 851 zł (zagospodarowanie terenu przed świetlicą)

Chwalibogowo22 904 zł (wykonanie ogrzewania w świetlicy)

Gutowo Wielkie10 000 zł (oświetlenie terenu rekreacyjnego)

Kaczanowo 13 000 zł. (modernizacja ogrzewania świetlicy)

Noskowo 10 000 zł (ogrodzenie terenu przy świetlicy)

Sokołowo 11 700 zł (utrzymanie terenów rekreacyjnych)

Gozdowo 15 000 zł (montaż klimatyzacji w świetlicy) 

Thumb 64861016 2494978670553670 5517157221407916032 o

Łukasz Różański

18:05 19-11-2019