Basen miejski otwarty! Obowiązują limity i reżim sanitarny

Dzisiaj (27 czerwca) został otwarty basen miejski przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Wprowadzono limit miejsc do 150 osób. Trzeba także przestrzegać reżimu sanitarnego określonego przez Główny Inspektorat Sanitarny.

aktualności 16:10 27-06-20200 0

Godziny otwarcia i cennik

Wejście na baseny odbywać się będzie w trzech blokach czasowych

10.00 – 12.50

13.00 – 15.50

16.00 – 18.50

Bilet normalny - 3 zł.

Bilet ulgowy - 2 zł.*

Bilet grupowy - 1 zł.**/ osoba + opiekun gratis

Bilet rodzinny - 1-2 osoby dorosłe + do 4 dzieci - 6 zł.

Wrzesińska Karta Społeczna – Senior - 2 zł.

*- bilet ulgowy przysługuje : dzieciom, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentom. Dzieci do lat lat 3 wstęp wstęp wolny.

**- powyżej 10 osób

Zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego określone przez WOS-R

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników i pracowników basenu prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń :

1. Niekorzystanie z basenu w razie pojawienia się objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała.

2. Obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu na teren basenu.

3. Utrzymanie dystansu społecznego 2 m oczekując w kolejce do kasy, w przebieralniach, toaletach, pod natryskami, podczas pływania i kąpieli w basenach.

4 . Obowiązkową i staranną kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do basenów.

5. Wejście na baseny odbywać się będzie w trzech blokach czasowych: 10.00 – 12.50, 13.00 – 15.50,16.00 – 18.50.

Dziesięciominutowy bufor czasowy przewidziany dla sprawnego i bezpiecznego opuszczenia terenu basenów.

6. Na terenie obiektu może przebywać maksymalnie 150 osób z wyłączeniem z tej liczby personelu obsługującego .

7. Uprasza się o zasłanianie ust w czasie kaszlu lub kichania.

8. Uprasza się o ograniczenie pobytu na terenie obiektu do czasu przebrania, kąpieli i pływania w basenach.

9. Obowiązkowe przestrzeganie regulaminu obiektu, nakazów, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego a także komunikatów i poleceń zarządcy obiektu.

Fot. WOS-R

Thumb ww biernat

Filip Biernat

16:10 27-06-2020