Bardzo potrzeba krwi i osocza. Pobieranie jest w pełni bezpieczne

„Potrzebna Twoja krew! Prosimy o zgłoszenie się do najbliższego punktu krwiodawstwa. Dzięki Tobie będziemy mogli uratować komuś życie” – takie SMS-y otrzymują w ostatnim czasie osoby, które choć raz w życiu oddawały krew.

Pomagamy 13:51 08-10-20204 5

Wiadomości rozsyła Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Powodem jest mniejsza liczba krwiodawców w czasie pandemii, a co za tym idzie, braki w bankach krwi.

– Ten problem występuje w całej Polsce – mówi Hanna Skalisz, zastępca dyrektora ds. medycznych RCKiK w Poznaniu. – Nie dość, że jest mniej krwiodawców, to jeszcze nie ma niektórych dużych akcji. W październiku krew oddawało dużo studentów, teraz część będzie się uczyć zdalnie. Nie ma też możliwości zorganizowania Wampiriady, studenckiej kampanii honorowego krwiodawstwa – dodaje lekarka.

RCKiK apeluje do osób zdrowych, żeby zgłaszały się do najbliższych punktów krwiodawstwa. – Oddawanie krwi jest w pełni bezpieczne. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, żeby nie zakaził się żaden z krwiodawców ani pracowników – zapewnia Hanna Skalisz.

Przypominamy, że we Wrześni krew można oddawać w punkcie przy ul. Słowackiego 2. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–12.00. Cenna jest każda grupa krwi.

RCKiK poszukuje też ozdrowieńców, którzy przechorowali koronawirusa i mogą oddać osocze.

– Mogą zgłaszać się do nas osoby, u których minęły 2–3 tygodnie od momentu zakończenia choroby. Osocze osób, u których wytworzyły się przeciwciała, to jeden ze sposobów leczenia COVID-19. W tej chwili bardzo mało ozdrowieńców się zgłasza, a potrzeby są bardzo duże – tłumaczy Hanna Skalisz.

Dawcą osocza może zostać osoba, która chorowała na COVID-19 i została uznana za zdrową, jest w wieku 18–60 lat i nie choruje przewlekle (spełnia standardowe wymagania dla krwiodawców) ani nie otrzymała w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników. Osocze można oddać w Poznaniu. Ozdrowieńcy są proszeni o kontakt pod nr. tel. 61 886 33 54 w celu ustalenia terminu wizyty.

JOG

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

13:51 08-10-2020