Awanse nauczycieli ze szkół w Lisewie i Górnych Grądach

W minionym tygodniu troje nauczycieli z gminy Pyzdry odebrało z rąk burmistrza Przemysława Dębskiego akt mianowania na stopień nauczyciela mianowanego.

oświata 16:23 21-08-2017 3

Do egzaminu przystąpiły trzy nauczycielki Monika Marciniak i Paulina Nawrot z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach oraz Małgorzata Bączkiewicz z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie.Wszystkie panie pomyślnie zdały egzamin.

Od lewej: Monika Marciniak, Małgorzata Bączkiewicz, Paulina Nawrot, Genowefa Kaźmierska i burmistrz Przemysław Dębski
Pani Dyrektor otrzymała nominacje na kolejne 5 lat

W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie burmistrz powierzył tę funkcję pani Genowefie Kaźmierskiej.

Thumb grobelny   1

Sławomir Grobelny

16:23 21-08-2017 3