Asystentka stomatologiczna – pewny zawód zaledwie w rok!

Zawód asystentki stomatologicznej w ciągu ostatnich lat zyskał na popularności. Coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie tego kierunku w szkole policealnej. Nic dziwnego – zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników gabinetów dentystycznych jest wysokie i ciągle rośnie nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej. Profesja ta może zatem stać się pewnym źródłem wysokich zarobków.

oświata 14:56 18-05-20201 0

Kim jest asystentka stomatologiczna?

Bez asystentki stomatologicznej praca gabinetu dentystycznego byłaby niemożliwa. Osoba na tym stanowisku zajmuje się utrzymywaniem czystości i porządku, prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz spisu zużytych środków i leków, a także kontaktem z pacjentami. Powinna ona cechować się dobrze rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, cierpliwością, życzliwością oraz pozytywnym spojrzeniem na świat. Mile widziane jest również łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi, ponieważ dla wielu małych pacjentów wizyta w gabinecie dentystycznym jest przykrym przeżyciem. To ważne, aby zapewnić im jak największy komfort, cierpliwie odpowiadać na pytania oraz zaspokajać ciekawość. Asystentka powinna ułatwić maluchowi współpracę z lekarzem stomatologiem oraz pomóc mu uporać się z lękiem przed zabiegiem. 

Ile zarabia asystentka stomatologiczna w Polsce i zagranicą?

Jak wynika z prognoz “Barometru zawodów” deficyt asystentek stomatologicznych w Poznaniu wciąż jest odczuwalny. Pracowników brakuje także w kilku wielkopolskich powiatach, m.in. złotowskim, grodziskim, średzkim, gostyńskim i krotoszyńskim. Z tego powodu osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej, nie powinny mieć problemów ze znalezieniem miejsca zatrudnienia. Szczególnie, że zapotrzebowanie na tę profesję jest wysokie nie tylko w gabinetach i klinikach dentystycznych, ale również na oddziałach chirurgii twarzowo-szczękowej, w firmach i hurtowniach zajmujących się dystrybucją asortymentu dentystycznego lub w zespołach implantologicznych. W kraju najwięcej zarobią osoby pracujące w województwie mazowieckim - około 2500 zł na rękę.  Asystentki stomatologiczne mogą także szukać pracy poza granicami Polski - w Niemczech, Włoszech, Szwecji, Norwegii i innych krajach Unii Europejskiej. Ich zarobki mogą wówczas wynosić nawet 1900 euro miesięcznie.

Jak zostać asystentką stomatologiczną?

Zawodu asystentki stomatologicznej można nauczyć się już w rok. Wystarczy ukończyć szkołę policealną w Poznaniu na tym kierunku, a następnie zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W Szkołach Policealnych GoWork.pl słuchacze zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim stosowaną. Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach. Przyszłe asystentki stomatologiczne uczą się na tym samym sprzęcie i aparaturze, z których na co dzień korzystają zawodowcy. Absolwenci szkoły posiadają kwalifikacje, które pozwalają im na natychmiastowe podjęcie zawodu.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

14:56 18-05-2020