ASF coraz bliżej. Gmina Pyzdry w strefie żółtej

Gmina Pyzdry została objęta obszarem ochronnym w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jest w tzw. strefie żółtej.

rolnictwo 21:11 04-10-20203 0

W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski przesyłka świń do innych gospodarstw lub do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

Ze strefy żółtej poza granice Polski wymagane są dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

- muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,

- pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),

- w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,

- w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

21:11 04-10-2020