Apel do właścicieli psów w gminie Pyzdry o przestrzeganie swoich obowiązków

W ostatnim czasie coraz więcej osób zgłasza w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach problem psów, które wałęsają się po ulicach bez opieki.

społeczeństwo 21:36 25-07-20191 13

Władze gminy przypominają o obowiązkach ciążących na właścicielach czworonogów. Zwierzęciu na posesji należy zapewnić całodobowy nadzór, by nie mogło ono jej opuścić. Poza jej terenem psy mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która zdolna jest do kontroli zachowania zwierzęcia i prowadzenia go na smyczy. W przypadku psów ras średnich, dużych bądź uznanych za agresywne, zwierzę powinno mieć założony kaganiec.

Nie dostosowanie się do w/w przepisów skutkuje skierowaniem na Policję wniosku o ukaranie mandatem karnym właściciela psa.

Apel dotyczy właścicieli psów, a zwłaszcza o nie wypuszczanie zwierząt poza teren ogrodzonej posesji bez opieki. Niestosowanie się właścicieli psów do obowiązujących przepisów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców gminy, szczególnie dzieciom.

Nie czekajmy, aż wydarzy się tragedia. Pogryzienie przez psa wiąże się z długotrwałym i bolesnym leczeniem, a właściciel zwierzęcia zawsze ponosi pełną odpowiedzialność i konsekwencje karne oraz finansowe.

Ogłoszenie  Urzędu Miejskiego w Pyzdrach z początku lipca

Ankieta

Czy boisz się psów pozostawionych bez opieki?

Ankieta

Czy psy bez opieki są problemem w miejscowości w której mieszkasz?

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

21:36 25-07-2019