Akademia Liderów gminy Kołaczkowo – projekt Aktywnego Grabowa Królewskiego

Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie zrealizowało projekt „Akademia Liderów gminy Kołaczkowo”, który trwał od 15 sierpnia. Wzięło w nim udział 16 osób, m.in. sołtysi, członkowie rad sołeckich, przedstawiciele KGW, OSP oraz urzędu gminy. 

społeczeństwo 13:10 30-10-20205 0

Projekt polegał na realizacji warsztatów w GOK-u. Podzielono je na bloki tematyczne: wizja lokalna (jak dostrzec miejsca ważne dla miejscowości), diagnoza lokalna (jak dobrze realizować sołecką strategię rozwoju), budowanie partnerstw lokalnych. 

– Zwieńczeniem był wyjazd studyjny „Lepszy przykład niż wykład” do powiatu złotowskiego, gdzie mogliśmy zobaczyć i poznać dobre praktyki realizowanych projektów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Mieliśmy możliwość porozmawiać z lokalnymi liderami, którzy opowiadali o swoich sukcesach oraz o trudnych początkach i powolnym procesie zmian, na początku w nich samych, a potem w społeczeństwie – mówi Małgorzata Jakubowska. Projekt został dofinansowany z programu Wielkopolska Odnowa Wsi, w konkursie „Nasza wieś naszą wspólną sprawą” UMWW w Poznaniu. 

Thumb ww biernat

Filip Biernat

13:10 30-10-2020