Kino: Tarapaty, Emotki.film, Botoks

kino 13.10 - 13:00 do 19.10 - 22:00
Tarapaty: 13.10-15.10, godzina: 13.00; Emotki. Film: 13.10-19.10, godziny: 14.30, 16.15, 18.00; Botoks: 20.00