A+ A A-

ZSP będzie kształcić dla VW i Gestampu (galeria)

piątek, 26.02.2016, 22:21

Zespół Szkół Politechnicznych otwiera się na gimnazjalistów. Mogli oni zapoznać się z kierunkami nauczania oraz porozmawiać  z nauczycielami i uczniami. Przed najstarszymi gimnazjalistami trudny wybór. Już za kilka miesięcy będą musieli podjąć decyzję o kierunku dalszego kształcenia. Z ofertą edukacyjną wrzesińskich szkół będzie można zapoznać się podczas „drzwi otwartych”, które tradycyjnie organizowane są od końca lutego do początku kwietnia. Jako pierwszy gimnazjalistów zaprosił Zespół Szkół Politechnicznych. Szkoła otwarła podwoje w piątek 26 lutego. Ciąg dalszy – już jutro, a „powtórka” w kwietniu.

Przyszli uczniowie ZSP mogą wybrać naukę w 4-letnim technikum (kierunki: informatyka, elektronika, budownictwo, mechanika,  ekonomia, architektura krajobrazu oraz urządzenia i systemy energii odnawialnej) lub 3-letniej szkole zawodowej (kierunki: mechanik precyzyjny, operator obrabiarek skrawających lub monter mechatronik). Szkoła przyjmie w tym roku ponad 200 uczniów. 

Wicedyrektor szkoły – Anita Robaszkiewicz-Rembowicz zapewnia, że absolwenci ZSP radzą sobie bardzo dobrze. Wielu znajduje zatrudnienie w lokalnych firmach.

- Nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy. Wielu podejmuje studia dzienne, ale są i tacy, którzy wybierają zaoczne, bo dostają propozycje pracy zaraz po praktykach – mówiła.

ZSP zacieśnia w tym roku współpracę z dwoma dużymi firmami: Volkswagenem i Gestampem. Uwzględniając potrzeby tych zakładów  uruchamiany jest nowy kierunek szkoły zawodowej: mechanik precyzyjny. Powstanie klasa, której uczniowie będą jednocześnie pracownikami młodocianymi VW lub Gestampu.

– W tej klasie będzie kształciło się m.in. 12 osób, z którymi podpiszemy umowę o pracę na okres trzech lat kształcenia. Poza zajęciami teoretycznymi w szkole będą one nabywać umiejętności praktycznych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, nowym centrum treningowym w Białężycach oraz w naszej firmie – mówił Łukasz Kałmucki z VW Poznań, który podczas drzwi otwartych rozmawiał z gimnazjalistami. 

Gimnazjaliści mogą odwiedzić ZSP także jutro, czyli 27 lutego ( od 10.00 do 13.00). Drzwi otwarte planowane są także 1 kwietnia (od 16.00 do 18.00) i 2 kwietnia (od 10.00 do 13.00). 

Znamy także terminy drzwi otwartych w pozostałych szkołach. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zaprasza gimnazjalistów 12 marca, od 9.30 do 12.30, a Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 6 kwietnia, od 15.30 do 17.30. (jog)

Czego można nauczyć się na poszczególnych kierunkach ZSP?

Technik informatyk: montować komputery i urządzenia peryferyjne, projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowe oraz nimi administrować, projektować bazy danych, tworzyć strony WWW i aplikacje internetowe.

Technik elektronik: montować instalacje elektryczne, instalacje sieci komputerowych, telewizji satelitarnej, telewizji przemysłowej i systemów alarmowych, naprawiać sprzęt elektroniczny, projektować i programować urządzenia elektroniczne.

Technik budownictwa: wykonywać określone roboty budowlane, organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy , stanem surowym, pracami wykończeniowymi i utrzymaniem obiektów budowlanych w stanie sprawności technicznej, sporządzać kosztorysy i przygotowywać dokumentację przetargową

Technik mechanik:montować maszyny i urządzenia oraz wytwarzać ich części, instalować i uruchamiać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie. 

Technik ekonomista: planować działalność gospodarczą, obliczać podatki, prowadzić sprawy kadrowo-płacowe, prowadzić rachunkowość, wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Technik architektury krajobrazu: projektować tereny zielone, wykonywać i nadzorować prace związane z zakładaniem terenów zielonych.

Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej: jak przetwarzać energię słoneczną, wiatrową i wodną oraz projektować z wykorzystaniem technik komputerowych systemy sterowania regulacji urządzeń energetycznych.

Mechanik precyzyjny, szkoła zawodowa: montażu, uruchamiania, użytkowania, konserwacji, naprawy  i monitorowania pracy urządzeń precyzyjnych.

Operator obrabiarek skrawających, szkoła zawodowa: instalowania,  uruchamiania i obsługi obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.

Monter mechatronik, szkoła zawodowa: konserwować i konfigurować elementy automatyki, montować układy pneumatyczne, elektropneumatyczne, mechaniczne i hydrauliczne, wykonywać pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych, programować i uruchamiać sterowniki mikroprocesorowe, stosować elementy sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej.

Galeria - kliknij i obejrzyj

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 29.02.2016, 11:14

Najczęściej komentowane

najnowsze komentarze

Społeczności

Wydawca portalu

Wiadomości Wrzesińskie oraz Wydawnictwo KROPKA J.W.Śliwczyńscy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz wykorzystywanie materiałów bez zgody, zabronione. Redakcja nie odpowiada za treści publikowane w komentarzach oraz w dyskusjach na forum dokładając jednak wszelkich starań do procesu moderacji tych naruszających netykietę.