polecamy przeczytać:


A+ A A-

Radni będą debatować m.in. na temat śmieci

wtorek, 06.12.2016, 21:23

W czwartek 8 grudnia  o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.Program sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji. 

4. Informacja przewodniczącego rady o działalności rady w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Informacja na temat wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z przeprowadzonej kontroli. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach: 

a) Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Miłosław na 2017 rok; 

b) ustanowienia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Pradolina Miłosławska”; 

c) nieodpłatnego przejęcia prawa własności nieruchomości położonej w Biechowie; 

d) nieodpłatnego przejęcia prawa własności nieruchomości położonej w Lipiu; 

e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

f) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polecających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków; g) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miłosław na lata 2016 – 2022; 

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

i) rozpatrzenia skargi.

8. Pytania i wnioski radnych. 

9. Wolne głosy i informacje. 

10. Zamknięcie sesji.

 

Najczęściej komentowane

Pogoda w Miłosławiu

Informator gminny
Zmienił się numer? Poinformuj nas. 61 437-49-50
Instytucja Telefon
Centrum ratunkowe 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Ośrodek zdrowia 61 438-30-05
Poczta 61 438-23-45
Posterunek Policji 61 437-53-40
Urząd Miasta i Gminy 61 438-20-22

najnowsze komentarze

Społeczności

Wydawca portalu

Wiadomości Wrzesińskie oraz Wydawnictwo KROPKA J.W.Śliwczyńscy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz wykorzystywanie materiałów bez zgody, zabronione. Redakcja nie odpowiada za treści publikowane w komentarzach oraz w dyskusjach na forum dokładając jednak wszelkich starań do procesu moderacji tych naruszających netykietę.