ZSTiO z nowym sztandarem na powiatowym zakończeniu roku szkolnego

W środę 19 czerwca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbyła się uroczystość nadania nowego sztandaru połączona z oficjalnym zakończeniem nauki w szkołach nadzorowanych przez starostwo powiatowe.

oświata 15:50 19-06-20191 8

Na wydarzeniu, poza uczniami i nauczycielami z ZSTiO, pojawiło się wielu gości, byli to m.in. samorządowcy, dyrektorzy innych szkół, duchowni, oficerowie współpracujących jednostek wojskowych i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji. Wszystkich imiennie powitał dyrektor Damian Hoffmann, który następnie wyróżnił najlepszych uczniów.

Zostali oni nagrodzeni nie tylko za wyniki w nauce, ale także za osiągnięcia sportowe, wzorowe postawy obywatelskie, zaangażowanie w życie szkoły czy działalność wolontariacką. Najlepsi poza książkami otrzymali koperty z „małym co nieco” od szkolnej rady rodziców.

Za sprawą starosty Dionizego Jaśniewicza uroczystość nabrała nieco politycznego charakteru. Włodarz bowiem jednoznacznie poparł strajk nauczycieli wymierzony w rząd:

– Chciałbym wyrazić solidarność ze strajkującymi nauczycielami w ubieganiu się o godność zawodu nauczyciela. Problemy polskiej oświaty nie zostały jeszcze rozwiązane – stwierdził starosta.

Głównym punktem programu było nadanie szkole nowego sztandaru z wizerunkiem patrona, gen. dr Romana Abrahama. Podobnie jak w przypadku nagród pieniężnych, został on ufundowany przez radę rodziców.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

15:50 19-06-2019