Zielone światło dla nowego wozu bojowego OSP Borzykowo

Rada Gminy w Kołaczkowie zgodziła się na złożenie wniosku na dofinansowanie zakupu tzw. średniego wozu bojowego dla OSP Borzykowo. Samorząd będzie musiał zabezpieczyć co najmniej 300 tys. zł w 2020 roku.

samorząd 20:29 30-12-20191 32

Na dzisiejszej sesji rady wójt Teresa Waszak (PSL) poinformowała radnych o możliwość pozyskania dofinansowania – na poziomie ok. 450 tys. zł – na zakup nowego samochodu dla OSP Borzykowo. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do 10 stycznia w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Wójt otrzymała taką zgodę.

OSP Borzykowo znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na stanie ma m.in. średni wóz bojowy marki Star z lat 80. Pojazd jest tylko warunkowo dopuszczony do użytkowania, ponieważ często ulega awariom – stąd też nowe auto tego typu wydaje się być nieodzownym. Szacunkowy koszt zakupu takiego pojazdu to ok. 750 tys. zł.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

20:29 30-12-2019