Zasłużony dla medycyny weterynarynaryjnej. Mieczysław Pietrzak z medalem

Mieczysław Pietrzak, lekarz weterynarii z Wrześni, znalazł się w gronie siedmiu osób odznaczonych Medalem Honorowym „Bene de Veterinaria Meritus” w czasie uroczystości 100-lecia Pierwszego Organizacyjnego Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych.

oświata 23:46 20-03-20200 1

Wydarzenie odbyło się 6 marca na Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wzięło w nim udział około 300 osób.

Medal otrzymany przez Mieczysława Pietrzaka nosi numer 62., a samo odznaczenie zostało ustanowione w 1994.

– „Bene de Veterinaria Meritus” znaczy „dobrze zasłużony dla weterynarii”. Dodałbym, że jestem naprawdę długo związany z tą dziedziną. Najpierw byłem uczniem technikum weterynaryjnego, później ukończyłem studia na Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, po czym wróciłem do Wrześni i zostałem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Państwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrześni. Przepracowałem w nim 47 lat, z czego przed 8 lat byłem doradcą metodycznym nauczycieli zawodowych przedmiotów weterynaryjnych w całym kraju. Ten okres cenię sobie szczególnie, ponieważ wraz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolnicznych w Brwinowie zrobiliśmy coś dobrego: m.in. organizowaliśmy konferencje dla dyrektorów i nauczycieli. Z weterynarią wiąże mnie też aspekt rodzinny: moja córka i mój zięć też są lekarzami weterynarii.

Wrześnianin otrzymał medal z rąk Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza oraz Kanclerza Kapituły Medalu prof. dr hab. n. wet. Jerzego Kity.

– Wszystkie wyróżnienia, jakie mnie spotkały w życiu, zawdzięczam w poważnym stopniu moim absolwentom, którzy pełniąc różne funkcje w instytucjach związanych z weterynarią, tę sprawę pilotowali. W ciągu mojej 47-letniej pracy w technikum weterynaryjnym było mi dane mieć zajęcia z ponad 2000 uczniów techników 4- i 5-letnich oraz z 419 absolwentami studium policealnego i 514 sanitariuszami weterynaryjnymi – opowiada Mieczysław Pietrzak. 
Lek. wet. Mieczysław Pietrzak (pierwszy z lewej) i pozostali lekarze weterynarii uhonorowani medalem „Bene de Veterinaria Meritus”. W tym gronie znaleźli się też: lek. wet Emilian Kudyba, lek. wet. Ryszard Tyborski, dr n. wet. Wacław Czaja, lek. wet. Jan Dorobek, lek. wet. Dariusz Góra i lek. wet. Zbigniew Wróblewski; fot. vetpol.org.pl

Thumb anna tess go%c5%82embiowska fot idzikowski 1

Anna Tess Gołębiowska

23:46 20-03-2020