Wystawa w stylu pop-up museum w rocznicę Strajku Dzieci Wrzesińskich

Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (gm. Kołaczkowo) przygotowała wystawę w stylu pop-up museum z okazji zbliżającej się 118. rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich. 

oświata 14:10 15-04-20190 5

Ekspozycję „Pamięci wrzesińskich uczennic – uczestniczek strajku szkolnego 1901 roku” otwarto 12 kwietnia. Jest ona częścią realizowanego przez placówkę projektu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa Kulturowego ONA”. Patronat nad nim objęły: Centrum Turystki Kulturowej „Trakt”, Brama Poznania ICHOT oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez uczennice: Kingę Głowacką, Aleksandrę Pocztarek (VII klasa), Marikę Murawską i Martynę Konieczkę (VIII klasa) pod kierunkiem Eugeniusza Kaczmarka, nauczyciela historii i WOS-u w Szkole Podstawowej w Sokolnikach.

– Naszą ideą było podkreślenie roli kobiet lokalnych, niewywodzących się ze środowisk ziemiańskich i arystokratycznych, ale z warstw robotniczych i chłopskich. Pokazaliśmy to na przykładzie Katolickiej Szkoły Ludowej we Wrześni. Opór społeczny przeciwko pruskiemu zaborcy nie jest udziałem tylko świadomych i edukowanych warstw społecznych, ale także np. Dzieci Wrzesińskich, które pochodziły z rodzin robotniczych, drobnych rzemieślników i przedsiębiorców – wyjaśnia Eugeniusz Kaczmarek. 

Historyk zwraca uwagę, że Strajk Dzieci Wrzesińskich zainicjowała przecież kobieta, uczennica I klasy Bronka Śmidowiczówna, której historiografia przypisuje także rolę przywódczyni protestu. 

– Większość strajkujących dzieci stanowiły uczennice i to one podjęły się bojkotu, buntu przeciwko wprowadzaniu przymusowego nauczania religii w języku niemieckim – dodaje pedagog. 

Wystawa została urządzona w stylu pop-up museum, a więc w formie tymczasowej, krótkotrwałej. W przestrzeni szkolnej umieszczono symboliczne postacie uczestniczek i uczestników strajku. Całość uzupełniają informacje o przebiegu protestu i postaciach wspierających strajkujących (Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz) oraz fragmenty filmu „Wizja lokalna 1901” w reżyserii Filipa Bajona

– Zajęliśmy się 27 uczennicami, które wzięły udział w strajku szkolnym w 1901 roku, broniąc polskiej religii i mowy – wyjaśnia Aleksandra Pocztarek. 

– Prace nad wystawą rozpoczęliśmy pod koniec lutego. Większość ozdób i dekoracji wykonaliśmy z kartonu i tektury falistej. Poświęciliśmy na to sporo czasu, zwłaszcza na wycinanie i malowanie faktur ciała, które symbolizują wrzesińskie uczennice – dodaje Martyna Konieczka. 

Strajk Dzieci Wrzesińskich rozpoczął się pod koniec kwietnia 1901 roku. Za datę rocznicową przyjmowany jest 20 maja. Tego dnia dzieciom były wymierzane kary cielesne za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

14:10 15-04-2019