Wyruszamy na szlak (9) - historyczna wyprawa po dawnych śladach osadników olęderskich

W niedzielę 20 stycznia swoją premierę na antenie WW Radia miała dziewiąta audycja z cyklu "Wyruszamy na szlak".

Wyruszamy na szlak 21:25 15-04-20190 0

Tematem było osadnictwo olęderskie w gminie Nekla. Podczas godzinnej audycji przybliżyłem historię ewangelickich osadników i miejsca, które dzisiaj po nich pozostały. Muzycznie było nieco poważniej niż zazwyczaj. Audycja została wyemitowana po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Warto wiedzieć, że osadnictwo olęderskie wzięło swoją nazwę od jego pionierów, czyli Holendrów (nazywanych w języku staropolskim jako olędrzy). W późniejszym okresie używano tej nazwy w stosunku do chłopów niemieckich i polskich, którzy meliorowali bagniste tereny, karczowali lasy i użyźniali piaski. Ich osady lokowano na terenach opustoszałych w czasie wojen i epidemii. Nie podlegali obciążeniom pańszczyźnianym lecz płacili za użytkowanie ziemi ustalony czynsz.

https://soundcloud.com/user-390168398/wyruszamy-na-szlak-9

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

21:25 15-04-2019