Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Koniec z darmowym internetem w Nekli

W Nekli doszło do awarii urządzeń do darmowego dostępu Internet.

samorząd 11 miesięcy temu 9

Gmina informuje, że koszt naprawy i zakup nowych urządzeń, które spełniłyby wytyczne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przewyższają możliwości finansowe Nekli. 

Dlatego ograniczenia, które zostały wprowadzone, powodują, że korzystanie z darmowego internetu byłoby bezcelowe. Burmistrz Karol Balicki informuje, że w ostatnim czasie korzystało z niego kilkanaście osób, a koszty zakupów tych urządzeń to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Z bezpłatnego dostępu do Internetu można skorzystać w Bibliotece Publicznej i Nekielskim Ośrodku Kultury.

Wytyczne Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

1. Wysyłanie i odbieranie danych z maksymalną prędkością połączenia, w przypadku usługi bezpłatnej – nie więcej niż 512 kbit/s.

2. Czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 45 minut, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza niż 15 minut. Ograniczenie połączenia dotyczyć będzie: a. urządzenia końcowego lub b. użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.

3. Miesięczny limit transferu danych, ustalany jest w przypadku dostępu bezpłatnego – nie więcej niż 750 MB dla użytkownika.

4. Przyznanie użytkownikowi lub urządzeniu końcowemu indywidualnego kodu dostępu do sieci Internet w celu rozliczania ograniczeń.

Thumb barelkowska   1

Karolina Barełkowska

11 miesięcy temu 9