Września wysoko w rankingu najbogatszych samorządów

Nasze miasto znalazło się na 34. miejscu (na 267 możliwych) w rankingu najbogatszych samorządów 2018 roku opublikowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

samorząd 12:06 26-07-20191 9

Ranking został opracowany przez prof. Pawła Swaniewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Września zajmuje 34. miejsce na 267 wśród najbogatszych miast powiatowych. Wysokość dochodów na jednego mieszkańca w naszym mieście statystycznie wynosi 3537,13 zł.

Z miast wielkopolskich Września zajmuje aż czwarte miejsce. Przed nami na miejscu 13. uplasował się Nowy Tomyśl, na miejscu 17. Międzychód i na miejscu 30. Czarnków. Miejsce pierwsze w rankingu zajęło miasto Polkowice z województwa dolnośląskiego, w którym dochód na jednego mieszkańca statystycznie wynosi 6950,52 zł. Natomiast na ostatnim miejscu znalazł się Opatów z województwa świętokrzyskiego (2456,56 zł).

Z kolei w swoich własnych kategoriach najwyżej znalazły się: województwo mazowieckie, Warszawa, Sopot, powiat człuchowski, Polkowice, Krynica Morska i Kleszczów.

Prof. Swianiewicz, autor rankingu zauważa, że rok 2018 był rekordowy pod względem wielkości inwestycji samorządowych. Przekroczony został pułap z najlepszych jak dotąd pod tym względem lat 2009 i 2010. Jest też negatywna tendencja.

– Sytuacja finansowa sektora samorządowego pozornie się poprawia, ale w rzeczywistości jest rezultatem realizacji rządowych programów społecznych, które mogą mieć pozytywne skutki dla sytuacji społecznej w kraju, ale nie mają wiele wspólnego ze swobodą prowadzenia polityki rozwojowej przez samorządy albo ze zdolnością władz lokalnych do wykonywania innych zadań publicznych – twierdzi prof. Swianiewicz.

Metoda rankingu

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od kilkunastu lat. Dochody każdego samorządu podzielone zostały przez liczbę ludności. W dochodach samorządów pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Zdaniem autorów, uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło rankingu (zamożność).

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

12:06 26-07-2019