Wpływy za śmieci mniejsze niż koszty. Neklanie zapłacą więcej za wywóz odpadów

Większa produkcja śmieci i podwyżka opłat za ich odbiór - to fakty dotyczące prowadzonej gospodarki odpadami w gminie Nekla.

społeczeństwo 23:34 06-06-20191 7

Koszty prowadzenia gospodarki śmieciowej nie są pokrywane przez wpływy, dlatego pojawił się pomysł na podwyżkę obowiązującej stawki za wywóz odpadów. Będzie ona wynosić 17 zł za odpady segregowane i 23 zł za śmieci zmieszane (stawka zwiększy się o 2 zł).

Jest to pierwsza podwyżka w tej kwestii od czterech lat (w 2012 roku - odpady niesegregowane: 12 zł, segregowane: 9 zł, w 2015 roku - odpady niesegregowane: 21 zł, segregowane: 15 zł). Dla osób, które segregują śmieci, przewidziano zniżki. 15 zł zapłaci druga osoba w mieszkaniu, 10 zł - każda trzecia, czwarta, piąta i szósta osoba, a 6 zł - siódma i następne. Te stawki obowiązują mieszkańców od 1 czerwca.

Warto też przypomnieć, że urzędnicy pod koniec kwietnia zaprezentowali dokument, w którym zawarta jest analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok. Dokument zawiera też dane dotyczące kosztów i wpływów za gospodarowanie odpadami. Koszty w 2018 r. kształtowały się na poziomie 1 141 571,85 zł (to więcej o ponad 59 tys. zł niż w 2017 r.), natomiast wpływy wyniosły 1 047 199,12 zł (o niemal 33 tys. więcej niż rok wcześniej).

Ankieta

Jak oceniasz wprowadzoną podwyżkę za wywóz śmieci?

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, jak w każdym roku, dokonali wyszczególnienia ilości wyrzucanych odpadów, zarówno tych segregowanych, jak i tych zmieszanych.

W 2018 r. mieszkańcy gminy wyprodukowali 3240,44 tony wszystkich śmieci. Najwięcej było oczywiście odpadów zmieszanych (2445,79 t). W dalszej kolejności znalazły się śmieci segregowane, czyli odpady ulegające biodegradacji (387,61 t), opakowania z tworzyw sztucznych (135,77 t), a także opakowania ze szkła (128,84 t). Co ciekawe, więcej od opakowań z papieru i tektury (41,76 t.) zebrano odpadów wielkogabarytowych (49,24 t).

Powyższe dane warto porównać z tymi, które zostały zawarte we wcześniejszej analizie za 2017 rok. Zmieszanych odpadów było wtedy łącznie 3143,61 t. W ich skład wchodziły m.in. odpady zmieszane (2342,56 t), odpady ulegające biodegradacji (335,22 t), opakowania z tworzyw sztucznych (121,20 t), ze szkła (114,18 t), a także odpady wielkogabarytowe (62,30 t) i opakowania z tektury i papieru (30,29 t).

Ankieta

Czy zdecydowałaś/eś się na pełną segregację śmieci?

Analiza przynosi też informacje o liczbie mieszkańców gminy, którzy zdecydowali się na pełną segregację odpadów. W 2018 r. było ich łącznie 6097 (rok wcześniej 5092). Tych, którzy nie segregują, jest znacznie mniej. Ich liczba wynosi 845 (w 2017 r. było to 957 osób).

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

23:34 06-06-2019