Wójt Teresa Waszak ucieka do przodu i proponuje gruntowną reformę oświaty. Radnych zatkało z wrażenia

Wójt Teresa Waszak zaproponowała generalne zmiany w kołaczkowskiej oświacie. Chce połączenia szkół w dwa zespoły z siedzibą w Kołaczkowie i Sokolnikach (lub Bieganowie). Szefowa gminy zapowiedziała rozbudowę szkoły w Sokolnikach o nowe przedszkole i halę sportową.

oświata rok temu 23

Propozycja została przedstawiona na dzisiejszym posiedzeniu komisji oświaty.

- Chce rozpocząć dyskusję na ten temat – powiedziała wójt Teresa Waszak.

Zmiany miałby być wprowadzone najwcześniej w 2019 roku. Przygotowane przez obecną radę, ale wprowadzone przez następców. Ułatwiłoby to władzom gminy administrowanie i finansowanie szkół. Pomysł skrytykował radny Jerzy Woś. Natomiast poparła Andżelika Wojciechowska. Większość jednak najwyraźniej zamurowało.

Ankieta

Czy w gminie Kołaczkowo powinny powstać dwa zespoły szkół w Kołaczkowie i Sokolnikach (Bieganowie)?

Wójt przedstawiła radnym propozycję rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, w oparciu o budownictwo pasywne (energooszczędne), na które można otrzymać korzystne dofinansowania.

Ankieta

Czy gmina Kołaczkowo powinna rozbudować Szkołę Podstawową w Sokolnikach o nowe przedszkole i halę sportową?

Ponadto radni zajęli się problemem dowozów szkolnych, godzin pracy świetlic szkolnych. Wysłuchali raportów na temat kosztów reformy oświaty oraz zakresu remontów przeprowadzonych w szkołach.

Rajcy zapoznali się z wyposażeniem klas lekcyjnych i stanem sieci internetowej w szkołach. Ponadto zajęli się wnioskami od rodziców, które wpłynęły do referatu oświaty i odpowiedziami na nie.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

rok temu 23